03 juni 2020

Raad Weert zegt vertrouwen op in burgemeester Heijmans

De meerderheid van de gemeenteraad van Weert heeft het vertrouwen opgezegd in burgemeester Jos Heijmans. Dat gebeurde tijdens de raadsvergadering van woensdag 3 juni, waar het eindrapport rondom het integriteitsonderzoek naar het handelen van burgemeester Heijmans is besproken. Dit onderzoek is uitgevoerd n.a.v. artikelen die in januari zijn gepubliceerd in De Limburger en waarin de integriteit van de burgemeester in twijfel wordt getrokken.

Omdat binnen de gemeente Weert een opvangcentrum voor asielzoekers is gevestigd ontvangt de gemeente vanuit het Rijk elk jaar een geldbedrag, de zogenaamde COA-gelden. Uit het onderzoek, uitgevoerd door Bureau Berenschot, is onder andere gebleken dat de burgemeester deze gelden zonder mandaat heeft uitgegeven. Bovendien heeft hij meerdere malen zelfstandig grote bedragen toegekend aan The International Award for Young People, een stichting waar hij zelf voorzitter van is en dus een persoonlijk belang heeft.

De burgemeester van een gemeente is wettelijk de hoeder van de integriteit. Hij dient de bestuurlijke integriteit van de gemeente te bevorderen, terwijl deze nu juist ernstig in het geding is gekomen door zijn eigen handelen. De meerderheid van de gemeenteraad van Weert onderstreept dat het handelen van de burgemeester niet integer en daarmee onaanvaardbaar is. Daarom heeft de raad het vertrouwen in burgemeester Heijmans opgezegd.

Foto: Weert de Gekste

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.