07 november 2021

Renovatie Sportpark Boshoven start in 2023

Op initiatief van de CDA-fractie heeft de gemeenteraad bij de behandeling van de begroting 2022 besloten dat de renovatie van sportpark Boshoven in 2023 zal beginnen. In de loop van volgend jaar neemt de raad een besluit over het renovatieplan. Het is ook de bedoeling dat volgend jaar al de openbare ruimte op het sportpark wordt opgeknapt.

De gemeente en de verenigingen die gebruik maken van het sportpark werken al langer aan een plan voor een opknapbeurt. Die is tot nu toe gekoppeld aan een plan van de verenigingen voor samenwerking, dat bekend is onder de naam Open Club Weert-Noord verenigd. Dit plan kan verder worden uitgewerkt en zijn doorwerking krijgen in de opknapbeurt. De gemeenteraad wil echter daarmee op korte termijn een begin maken omdat maatregelen op het sportpark inmiddels dringend nodig zijn.

Verder hebben wij in een motie voorgesteld om een subsidieregeling in te stellen voor verenigingen die een investering doen in hun eigen accommodatie, zoals voor onderhoud of verduurzaming. Zo’n subsidie kan voor de verenigingen een financiële steun in de rug zijn. Tot 2016 is er een subsidieregeling geweest; die heel nuttig was. Ze is bij een bezuiniging geschrapt.

Het voorstel heeft geen meerderheid gekregen. Het komt echter terug wanneer de raad gaat praten over vernieuwing van de gemeentelijke accommodaties voor sport en welzijn.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.