18 mei 2020

Stadspark flink duurder

De CDA-fractie is verbaasd over het bericht dat de kosten voor de herinrichting van het stadspark flink hoger worden dan tot nu toe is aangenomen. Wij willen daar een goede verklaring voor. Wij hebben eerder uitgesproken dat wij een opwaardering van het stadspark belangrijk vinden. Daarbij hebben wij wel een kanttekening gemaakt over de kosten.

Vorig jaar is uitgegaan van negen ton exclusief kosten bodemsanering en archeologisch onderzoek. Voor ons is dat een richtpunt. De kosten die we gaan maken voor het stadspark moeten in een goede verhouding staan tot wat we in de wijken en kerkdorpen aan onderhoud van de openbare ruimte doen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.