20 oktober 2022

Uitnodiging: Open Fractievergadering op 27 oktober

De fractie van CDA Weert nodigt u graag uit voor de open fractievergadering op donderdag 27 oktober.

Alle CDA-leden en andere belangstellenden, in het bijzonder inwoners van Laar, Laarveld en Hushoven, zijn van harte welkom.

Plaats:             Bee-j Bertje op Laor, donderdag 27 oktober

Tijdstip:           inloop 19:00 uur aanvang 19:30uur.

Wij nodigen inwoners en verenigingen van harte uit op onze open fractievergadering op donderdag 27 oktober. U kunt zaken aan ons voorleggen die naar uw mening de aandacht van de gemeente moeten krijgen. Verder willen wij graag met u onderwerpen bespreken die op de agenda staan voor de raadsvergadering op 16 november, en de hoofdlijnen van de gemeentebegroting 2023 die op 10 november wordt behandeld door de gemeenteraad.

Aanmelden voor de open fractievergadering kan via een mail aan: [email protected]

Korte agenda:

1.         Opening door de fractievoorzitter.

2.         Wat leeft er bij u?

3.         De conceptbegroting 2023 van Weert.
            Zie link: Programmaplan | Begroting 2023 (begroting-2023.nl)

4.         Raadsvoorstellen van de raadsvergadering van 16 november 2022

5.         Rondvraag

6.         Afsluiting met nazit.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.