16 maart 2019

Unanieme steun voor CDA-motie Sportstraat Leuken

Op de Sportstraat in de wijk Leuken worden 16 unieke houten sociale huurwoningen gerealiseerd door Wonen Limburg. Voor de wijk is dit een goede ontwikkeling. Na de realisatie van deze woningen blijft een stuk van de voormalige parkeerplaats van de sporthal zonder functie liggen. Inwoners en de Wijkraad Leuken hebben aangegeven dat dit terrein een negatieve invloed heeft op de kwaliteit van de omgeving. Zij hebben daarom gepleit voor de verwijdering van de voormalige parkeerplaats en het realiseren van een inrichting met groen.

De Weerter CDA-fractie heeft tijdens de raadsvergadering van 13 maart jl. een motie ingediend die het college opdraagt om aanvullend op de realisatie van de 16 woningen een stedenbouwkundig plan te maken voor de voormalige parkeerplaats en de directe omgeving van de sociale huurwoningen. In dit plan moet onderzocht worden of hier nog meer woningbouw mogelijk is en hoe de resterende ruimte opnieuw kan worden ingericht met de nadruk op groen.

Als blijkt dat hier nog meer woningen gebouwd kunnen worden en er partijen zijn die de woningen willen realiseren kan de gemeente Weert met de opbrengst van de verkoop van de grond de kosten van het verwijderen van de parkeerplaats en de inrichting van het gebied kan financieren. De motie van het CDA is met steun van alle partijen in de gemeenteraad unaniem aangenomen.

Peter Mols

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.