19 februari 2022

Voorstel CDA voor verbetering fietsoversteek bij Biesterbrug unaniem aangenomen

Op initiatief van het CDA Weert heeft de gemeenteraad unaniem uitgesproken dat de verkeerssituatie bij de Biesterbrug moet worden verbeterd. Een aanpassing van de fietsoversteek hier is van groot belang voor de fietsverbinding tussen Weert en Nederweert. Het college van B&W moet volgens het voorstel nu een oplossing uitwerken, die later zal worden voorgelegd aan de gemeenteraad.

Fietsoversteek

Het punt op de Wiekendreef waar aan de ene kant de Helmondseweg aansluit en aan de andere kant een route voor langzaam verkeer Molenakker ingaat, is moeilijk. Welke aanpassing hier het beste is, moet nog worden onderzocht. Het project zal worden uitgevoerd als onderdeel van de aanleg van een snelfietsroute tussen Weert en Nederweert. De planning is de aanpassing aan de fietsoversteek in 2024 zal gebeuren.

Snelfietsroute Weert - Nederweert

Voor de snelfietsroute zal het fietspad langs de Helmondseweg worden verbreed. Door de reconstructie die nodig is voor een nieuwe waterleiding, kan ook de situatie voor de bewoners langs de Helmondseweg worden verbeterd. Dit is al lang een wens van hen en die ondersteunen wij.

Agenda fietspadenonderhoud

Wij hebben verder het college van B&W gevraagd om te onderzoeken welke fietspaden in Weert moeten of kunnen worden verbeterd. Dat gaat deels om onderhoud. Wij willen echter ook dat gekeken wordt naar een mogelijke opwaardering van fietspaden. Fietsen wordt populairder en het gebruik van elektrische fietsen groeit nog steeds. Dagelijks maken vele Weertenaren gebruik van de fietsverbindingen in onze gemeente op weg naar werk of school. Ook voor de toeristische sector heeft het fietspadennetwerk een grote waarde. De fietspaden moeten daarop berekend zijn.

Meer weten over onze standpunten? Bekijk dan ons verkiezingsprogramma!

Afbeelding: Google Street View

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.