16 november 2018

Weert moet dementievriendelijke gemeente worden

Op initiatief van de CDA-fractie heeft het college van B&W bij de behandeling van de begroting 2019 van de gemeente Weert toegezegd dat het meer werk gaat maken van de verbetering van de hulp voor mensen met dementie en degenen die als vrijwilliger voor hen zorgen. Het doel is dat Weert een dementievriendelijke gemeente wordt. Er zijn nu al wel voorzieningen, maar die zijn naar de mening van het CDA onvoldoende. Dementie is nu al een groot probleem, en het aantal mensen met dementie zal alleen nog maar toenemen.

De medische zorg voor mensen met dementie is in het algemeen  al goed geregeld en de gemeente is daar nauwelijks een partij in. Bij een dementievriendelijke gemeente gaat het om de niet-medische aspecten van dementie. Dementerende mensen moeten zo lang mogelijk in de samenleving kunnen blijven participeren. Daarvoor is het nodig dat de inwoners meer kennis krijgen over dementie, om in dagelijkse situaties beter met dementerenden te kunnen omgaan. Verder is het nodig dat mantelzorgers, de mensen die als familielid, buur of vrijwilliger dementerenden bijstaan, genoeg hulp krijgen. Daarmee kan worden voorkomen dat zij te zwaar belast worden. Ook moet er voldoende passende huisvesting komen voor mensen met dementie.

Veel organisaties leveren een aandeel in de zorg voor dementerenden. In een dementievriendellijke gemeente  werken zij goed samen op basis van een integraal plan. Het is de taak van de gemeente om met de organisaties zo’n plan te maken. Dat gaat nu gebeuren. De gemeente zal ook met die organisaties moeten samenwerken en hen moeten helpen om hun werk goed te kunnen doen. Daarin kan de komende tijd nog het nodige verbeteren.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.