03 juni 2023

Weerter raadsleden willen ideeën ophalen uit de samenleving

Op 20 juni aanstaande krijgen inwoners de kans om raadsleden te overtuigen van goede ideeën. Ideeën die ervoor zorgen dat de gemeente Weert bijvoorbeeld nog aantrekkelijker, veiliger of groener gemaakt wordt.

Het idee is om een echte markt te houden, maar dan binnen in het stadhuis. Met kraampjes bemenst door Weertenaren die een idee hebben dat een bijdrage levert aan de lokale samenleving. En die dat idee graag presenteren aan raadsleden die op zoek zijn naar goede ideeën uit de praktijk, om in de gemeenteraad in te brengen.

Raadslid Peter Mols, voorzitter van de ideeënmarkt, is enthousiast over de aanstaande markt. Mols: “Ideeën ophalen uit de samenleving, dat is ons doel als raadslid. We hopen op een groot aantal enthousiaste initiatiefnemers. En wellicht is jouw plan straks wel verwerkt in een raadsvoorstel of motie”.

Hoe werkt de ideeënmarkt?

Inwoners krijgen de kans om raadsleden te overtuigen van hun ideeën. Dit doen ze vanuit een kraampje. Hoe, dat is helemaal aan jou! Door middel van een bepaalde aankleding, met eigengemaakte flyers, een pitch, een maquette; allerlei creatieve vormen zijn denkbaar, als het maar binnen de kraam past. 

Waarom een ideeënmarkt?

De beste ideeën voor deze stad en dorpskernen komen vanuit de praktijk. Daarom willen de raads- en commissieleden die ideeën graag horen. Initiatiefnemers kunnen op de markt de raads- en commissieleden overtuigen van de meerwaarde van hun idee of plan voor Weert. Als een raadslid, of een politieke partij, enthousiast raakt van een idee, pakt die dit samen met de initiatiefnemer op. Dat kan op verschillende manieren; er samen verder over in gesprek gaan, er in samenspraak met de initiatiefnemer een motie (voorstel waarover in de raad wordt gestemd) van maken, of het idee op een andere manier ondersteunen.

Wanneer en hoe kun je meedoen?

De Ideeënmarkt is voor alle inwoners, instellingen, stichtingen en verenigingen van gemeente Weert. Het gaat om ideeën die ‘iets extra’s brengen’ aan de Weerter samenleving. Zonder winstoogmerk en niet vanuit bedrijfsmatige activiteiten. Ook moet het idee uitvoerbaar zijn door de gemeente Weert. De griffie toetst het idee aan deze kaders. Aanmelden kan via www.weert.nl/ideeenmarkt. Overige vragen kun je sturen naar ideeë[email protected].

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.