13 juni 2023

Zorgen om verdozing bedrijventerreinen

De Weerter gemeenteraad heeft unaniem in een motie zijn bezorgdheid uitgesproken over de dreigende “verdozing” van de bedrijventerreinen en de toename van het verkeer op de ringbanen. In de raadsvergadering van 6 juli zal de raad een uitspraak doen over de uitwerking van deze zorg in meer concrete maatregelen.

Nieuw logistiek centrum leidt tot extra zorgen

De aanleiding voor de motie is de onrust die is ontstaan door het plan voor een groot logistiek centrum op bedrijventerrein Kanaalzone 2 (globaal het voormalige terrein van Philips). Buurtbewoners zijn bang voor een negatieve uitstraling van de grote, hoge loodsen en verkeersoverlast. DUS Weert en de CDA-fractie hadden voor de vergadering van 7 juni een motie gemaakt die vroeg om een onderzoek naar de gevolgen van het plan voor het verkeer. Bij de bespreking ervan bleek dat ook de andere fracties nadelen zien in het plan. Dat gaat om het verkeer, maar ook om de bouw van nog meer hallen voor logistiek op legen plekken op bedrijventerreinen. Is Weert niet beter af met andere soorten bedrijven dan met nog meer logistiek/ Overleg tussen de fracties had de unaniem aangenomen motie tot resultaat. In de komende weken zal gewerkt worden aan een concretisering.

Overigens hebben CDA en DUS Weert al in 2019 gevraagd om een discussie over dit onderwerp. Toen ging het om keuze tussen logistiek en andere bedrijvigheid op Kampershoek-Noord. Het voorstel kreeg geen meerderheid.  Daarna zijn de hallen van DHL gebouwd.

Afbeelding: Google Maps

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.