Inbreng commissiedebat persoonsgebonden budget (PGB)
(alleen het gesproken woord telt)

Voorzitter,

Zelf regie kunnen voeren over je hulpvraag, en daarmee ook over je eigen leven. Dat is waar het persoonsgebonden budget in de basis voor bedoeld is. Voor het CDA staat vast dat als we het PGB als instrument voor eigen regie optimaal willen inzetten, we uit zullen moeten gaan van vertrouwen.

Want voor budgethouders is het soms gekmakend. Zij zijn dagen kwijt aan indicatiestellingen, verantwoorden en fraudecontroles. Eerder gaf ik al het voorbeeld van een vrouw in een rolstoel die keer op keer moet bewijzen dat ze niet kan lopen. Wat een frustratie, waar is hier de menselijke maat en zonde van de tijd en moeite! 

Voorzitter,

We hebben weinig spreektijd, dus ik houd het bij twee onderwerpen: landelijke kaders om tot één loket te komen en het beleid rond wooninitiatieven.

Voorzitter,

Het CDA zou het liefst zo snel mogelijk één loket ingericht willen zien, zodat het niet meer uitmaakt vanuit welk wettelijk kader je recht hebt op een PGB. De regels waar je aan moet voldoen zouden idealiter ook niet moeten veranderen als je van de ene verzekeraar naar de andere gaat, of als je verhuist van de ene gemeente naar de andere.

  • Welke stappen moeten er gezet worden om één toegangsloket mogelijk te maken waar mensen met een levenslange en levensbrede beperking terecht kunnen voor al hun hulpvragen op alle levensterreinen en zorgwetten? 
  • Kan het opstellen van landelijke kaders hierin een eerste stap zijn om daarmee rechtsongelijkheid, verwarring, onduidelijkheid en onbedoelde fouten te voorkomen? 

Voorzitter,

Het CDA begrijpt op zich dat de minister wooninitiatieven wil aanpakken die eigenlijk zorg in natura leveren. Maar we moeten tegelijk uitkijken dat we niet de baby met het badwater weggooien.

  • Hoe gaat de minister een duidelijk onderscheid maken tussen ouders en bewonersinitiatieven en woonvormen geïnitieerd door zorgaanbieders?
  • Wat vindt de minister van het idee van Per Saldo om een meetlat ‘eigen regie’ te ontwikkelen, zodat toekomstige bewoners goed in beeld hebben of ze te maken hebben met een ‘pgb-eigen-regie-initiatief’? En hoe lang gaat het duren voordat eventuele toekomstige gebruikers hier duidelijkheid over krijgen? 

Voorzitter,

Ten slotte nog over het PGB 2.0: de minister schrijft dat het besluit over de overgang van het beheer naar de Sociale Verzekeringsbank vier jaar wordt uitgesteld. Wat moet er de komende vier jaar nog allemaal gebeuren? Kan de minister toezeggen een stappenplan naar de Kamer te sturen? 

En is gebruiksvriendelijkheid van het systeem voor de budgethouder nog steeds het uitgangspunt, ook nu de minister aangeeft meer aandacht aan de functionaliteit voor gemeenten te geven? 

Voorzitter, tot zover.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.