Inbreng debat over de implementatie van het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking
(alleen het gesproken woord telt)

Voorzitter,

Vandaag is de laatste vergaderdag voor het kerstreces. Glühwein en kerstbrood wachten. Nog een handvol tweeminutendebatten en we kunnen het kerstreces in. En op de valreep is het hoofdlijnendebat over het VN-verdrag Handicap. 

Ik vind dit tekenend voor de positie van mensen met een handicap. Ons hoofd zit vol met allerlei lijstjes wat nog gedaan moet worden voor het kerstreces en wij voeren op het allerlaatste moment een hoofdlijnendebat over mensen met een handicap en het VN-verdrag. 

Voorzitter, 

Als ik in een debat met een andere bewindspersoon dan de coördinerend bewindspersoon begin over 'mensen met een handicap' wordt er meestal naar de coördinerend bewindspersoon verwezen of naar het programma 'Onbeperkt meedoen!'. "U moet bij een ander loket zijn, mevrouw Werner!', hoor ik dan. 

Het programma 'Onbeperkt meedoen!' waar minister Helder aan trekt en verantwoordelijk en coördinerend minister op is, is wat het CDA betreft een te smalle uitvoering van het VN/verdrag. Nu komt er een bestuurlijk aanjager (Guusje ter Horst). Kan de minister uiteenzetten wat de rol van de minister is en wat vervolgens de rol van de bestuurlijk aanjager is? 

Voorzitter,

Mensen met een handicap zijn meer dan 'hun' zorg. Een groot deel van deze groep ontvangt niet eens zorg. Wij moeten hun juist de vraag stellen wat kan of wil jij doen voor de samenleving? Wij zien jou als iemand die mee kan doen en ook mee moet doen. Ieder naar eigen vermogen. Niet met de blik wat moeten we daar dan allemaal voor organiseren en hoe ingewikkeld is dat, maar uitgaan van het potentieel van de groep. Deelt de minister dit uitgangspunt?

In maart 2021 heeft de Europese Commissie (2021-2030) een tienjarige strategie aangenomen en wil de Europese Commissie het leven van personen met een handicap in Europa verbeteren. Daarom wil ik graag van de minister weten hoe het staat met de uitvoering van mijn motie, die ik met collega’s Westerveld en Mohandis heb ingediend? Als Europa zoiets heeft, dan moet Nederland dat ook hebben. 

Het gaat om een meerjarige nationale strategie om de achterstelling en uitsluiting van mensen met een beperking op te heffen en gelijke deelname aan de samenleving mogelijk te maken. Dat is de stip op de horizon. Samen met mensen met een handicap. Zij zijn namelijk hun hele leven bezig creatieve en praktische oplossingen te zoeken waar de maatschappij hen dagelijks voor stelt. En dat moet anders. Hoe richten we de samenleving zo in, dat iedereen mee kan doen? 

Het inclusief meenemen van mensen met een handicap bij beleid, centraal of decentraal, moet bij iedere minister, staatsecretaris en wethouder tussen de oren gaan zitten. De brief van staatssecretaris Uslu over een toegankelijke culturele en creatieve sector voor mensen met een beperking is een goed voorbeeld en een goede eerste stap. Het is een noodzakelijk begin om het allemaal meer inclusief te maken. De staatssecretaris is samen met mensen met handicap aan de slag gegaan. 

Zie ook de aangenomen moties bij het WGO Emancipatiebeleid voor mensen met een handicap. Vanuit de gedachte: niet over ons maar met ons. Ook deze vervolgstappen wacht ik met belangstelling af. 

Voorzitter, 

Tenslotte het Facultatief Protocol. De Raad van State heeft in de zomer gereageerd naar de regering, vlak voor de begroting VWS zou een brief komen. En er is een reactie gestuurd naar de VN, op de List of Issues. Ik hoor vandaag graag hoe het hiermee staat? Het is bijna Kerst en ik hoop dat het Facultatief Protocol nu snel geratificeerd wordt. Niet als cadeautje onder de boom of als goed voornemen voor 2023, maar als uitgangspunt over hoe wij met elkaar om willen gaan.

Dank u.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.