Schriftelijke vragen van de leden Van den Berg en Werner (beiden CDA) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport n.a.v. de uitzending 'Leven na een Amputatie' (De Publieke Tribune, 20 mei 2023).

 1. Bent u bekend met de uitzending 'Leven na een Amputatie' van De Publieke Tribune? (1)
 2. Kent u de organisatie KorterMaarKrachtig (vereniging voor mensen met een prothese c.q. orthese) alsmede hun magazine Kort&Krachtig!? (2)
 3. Wat vindt u ervan dat iemand die al decennia in een huis woont en een amputatie moet ondergaan van de gemeente 2.000 euro krijgt om te "verkassen" maar dat de gemeente niet bereid is om een traplift te bekostigen?
 4. Wat vindt u van het feit dat revalidatiebedrijven een softwareblokkade inbouwen in bijvoorbeeld een dure kunstknie (prijs van een auto) terwijl de knie na zes jaar nog goed te gebruiken is?
 5. Wat vindt u van het feit dat gemeentes weinig tot geen kennis hebben van sportrolstoelen waardoor nieuwe rolstoelen worden aangeschaft terwijl door lagers te vervangen de stoel weer jarenlang te gebruiken is?
 6. Wat vindt u van het feit dat bijdragen voor hulpmiddelen (sportrolstoel) uit de Wmo bij de ene gemeente 1.500 euro zijn, bij een andere 2500 euro en bij een derde 4.500 euro?
 7. Wat vindt u van het feit dat bij verhuizing van gemeente A naar gemeente B betrokkene een nieuwe dure aangepaste fiets kreeg omdat er een ander contract was met een hulpmiddelenleverancier?
 8. Wat vindt u ervan  dat veel gemeentes geen beleid hebben voor mensen met een prothese?
 9. Wat vindt u van het feit  dat in veel gemeentes onafhankelijke cliëntondersteuners niet bekend of niet aanwezig zijn?
 10. Wat vindt u van het feit dat veel zorgverzekeraars bij de jaarvergoeding (zie ook vraag 13) geen rekening houden met de aard en functionaliteit van de prothese waardoor er amper maatwerk voor cliënten mogelijk is?
 11. Wat kunt u eraan doen dat een relatief goedkope prothese zoals een douche prothese geweigerd wordt maar dat onder de Wmo wel de gehele douche wordt aangepast?
 12. Kunt u aangeven of bij de verstrekking van hulpmiddelen domeinoverstijgend wordt gewerkt? 
 13. Kent u de brancheorganisatie NVOS-Orthobanda?
 14. Wat vindt u van het feit dat een prothese-ondernemer een jaarlijkse vergoeding krijgt waarbij alle kosten die hij heeft gemaakt in termijnen worden vergoed en dus bank van een lening is voor de zorgverzekeraar?
 15. Waarom wordt de prothese niet in één keer vergoed door de Zorgverzekeraars en wordt er een jaarlijkse betaling voor onderhoud gedaan in plaats van een jaarvergoeding waarbij de kosten voor aanschaf in termijnen worden vergoed en het risico van overlijden door de cliënt bij de ondernemer wordt gelegd?
 16. Kent u de brancheorganisatie FMed?
 17. Klopt het dat het aantal mensen dat een stoma nodig heeft qua aantal een redelijk stabiele groep is?
 18. Kunt u een overzicht geven van de prijsontwikkeling van stomamateriaal, alsmede de totale uitgaven aan stomamateriaal over de laatste tien jaren?
 19. Moeten medische bedrijven die dit soort gespecialiseerde hulpmiddelen leveren de data die ze over de patiënt bijhouden ook delen in PGO en klopt het dat ze de data niet mogen delen met fabrikanten?
 20. Kunt u deze vragen beantwoorden voor 19 juni a.s.?

(1) 'Leven na een Amputatie' - De Publieke Tribune - HUMAN.
(2) KorterMaarKrachtig – Voor elkaar!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.