Schriftelijke vragen van het lid Werner (CDA) aan de minister voor Langdurige Zorg en Sport naar aanleiding van de uitzending van Undercover in Nederland op 23 april 2023 (1).

  1. Hebt u de uitzending gezien en wat vond u er van?
  2. Kunt u aangeven hoe regelmatig zorgboerderijen door de inspectie worden bezocht? Is hier een richtlijn voor?
  3. Kunt u aangeven waarom een zorgaanbieder met minder dan 10 medewerkers zich alleen moet melden en niet vergunningplichtig is?
  4. Is het gezien de uitzending van Undercover in Nederland van 23 april 2023 niet beter ook zorgaanbieders met minder dan 10 medewerkers vergunningplichtig te laten zijn? Waarom wel of waarom niet?
  5. Wat kunt u doen om ervoor te zorgen dat de medewerkers en oprichters van de zorgboerderij in kwestie niet elders opnieuw beginnen als zorgaanbieder of werkzaam zijn en blijven in de gehandicaptenzorg?
  6. Wat kunnen verwanten en familieleden doen als ze vermoedens hebben van mishandeling of verwaarlozing van een bewoner met een (meervoudige) handicap op een zorgboerderij?
  7. Kunt u bevestigen dat alle bewoners van de betreffende zorgboerderij elders een plekje hebben gevonden en dat het gezien de omstandigheden goed met hen gaat? Krijgen zij nu wel menswaardige en respectvolle zorg?   

(1) https://www.kijk.nl/programmas/undercover-in-nederland/sEGILq3o9Pe 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.