Schriftelijke vragen van het lid Werner (CDA) aan de minister voor Langdurige Zorg en Sport n.a.v. het bericht 'Duizenden ouderen hebben acuut verpleeghuisbed nodig, tekort groeit snel' d.d. 15 december 2022 (1).

Vraag 1:
Kunt u duiden wat u precies bedoelt met dat 'we' tegen de grenzen aan zitten?

Vraag 2:
Wat is uw reactie op de stellingname van de Nederlandse Zorgautoriteit, die aangeeft dat er een moment komt waarop het huidige systeem vastloopt?

Vraag 3:
Is bekend hoeveel van deze plaatsingen het gevolg zijn van ouderen die door een val in het ziekenhuis belanden en daarna moeten doorstromen naar een verpleeghuisbed?

Vraag 4:
Is bekend of er voldoende eerstelijnsbedden of revalidatieplekken zijn?

Vraag 5:
Hoeveel procent van de ouderen die een eerstelijns- of revalidatiebed hebben gehad kan weer naar huis toe?

Vraag 6:
Is bekend hoeveel ouderen die acuut wachtend zijn in de thuissituatie, overbruggingszorg ontvangen? Zo ja, hoeveel ouderen zijn dit?

Vraag 7:
Kunt u aangeven met welke regio’s u in overleg gaat? Zijn dit de zorgkantoorregio’s?

Vraag 8:
Kunt u aangeven of na het in beeld brengen hoe de zorg en ondersteuning thuis beter georganiseerd kunnen worden er ook per regio concrete afspraken gemaakt worden?

(1) https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2456521-duizenden-ouderen-hebben-acuut-verpleeghuisbed-nodig-tekort-groeit-snel

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.