Schriftelijke vragen van de leden Werner (CDA) en Hijink (SP) aan de minister voor Langdurige Zorg en Sport n.a.v. het bericht ‘Inval commerciële verpleeghuizen, ouderen verwaarloosd’ (1).

 1. Kent u dit bericht?
 2. Wat vindt u ervan dat Orpea deze huizen beheert op een private-quity-achtige manier?
 3. Is bekend hoeveel investeerders buiten de aandelenbeurs om in Orpea Nederland of in dochters hebben geïnvesteerd? 
 4. Het doel van deze investeerders is toch dit “bedrijf” te zien groeien en zo waarde te creëren?
 5. Krijgen deze investeerders vervolgens een bepaalde mate van zeggenschap, zo ja op welke manier?
 6. Vindt u dat Orpea Nederland of de dochterinstellingen aan potentiële oudere bewoners voldoende duidelijk maken dat zij een winstoogmerk hebben?
 7. Wat vindt u ervan dat Dagelijks Leven zelf voorwaarden stelt aan wie zij opnemen, buiten de indicatievoorwaarden van een CIZ-indicatie om?  
 8. Klopt het dat Orpea in Nederland 112 locaties heeft met bij elkaar meer dan 2.500 bedden?
 9. Hoeveel locaties en bedden is dat meer dan in 2019?
 10. Klopt het dat de Nederlandse dochters van Orpea vastgoed zullen verkopen om het vervolgens terug te huren?
 11. Kunt u aangeven wat dit vervolgens betekent voor de mensen die nu in zo’n pand wonen?
 12. In hoeverre houdt de Inspectie Gezondheidzorg en Jeugd actief toezicht op vestigingen of dochters van Orpea, of er daadwerkelijk kwalitatief goede zorg wordt geleverd?
 13. Volgens Orpea Nederland hebben de ontwikkelingen in Frankrijk geen gevolgen voor Nederlandse vestigingen, deelt u dit standpunt van Orpea Nederland? Waarom wel of waarom niet?

(1) https://www.nrc.nl/nieuws/2022/11/16/inval-commerciele-verpleeghuizen-ouderen-verwaarloosd-a4148506 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.