Schriftelijke vragen van de leden Werner, Van der Molen en Geurts (allen CDA) aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening n.a.v. het bericht ‘Kritiek op (on)toegankelijkheid Langeveldgebouw voor mensen met functiebeperking’ (1).

  1. Kent u dit bericht?
  2. Wat vindt u ervan dat het gebouw van de Erasmus Universiteit voor diverse soorten handicaps niet toegankelijk is?
  3. Klopt het dat er in het Nederlandse Bouwbesluit vereisten staan voor toegankelijke gebouwen, maar dat het ontbreekt aan een goede definitie van ‘toegankelijkheid’? 
  4. Klopt het dat er door diverse marktpartijen verschillende Integrale Toegankelijkheidsstandaarden zijn ontwikkeld? 
  5. Kunt u aangeven hoeveel verschillende toegankelijkheidsstandaarden er momenteel voor openbare gebouwen – zoals een universiteitsgebouw – zijn?
  6. In hoeverre hebben universiteiten de vrijheid om te kiezen voor een bepaalde toegankelijkheidsstandaard? 
  7. Kunt u uitleggen wat het verschil is tussen de nationale Integrale Toegankelijkheidsstandaard en de internationale NEN-ISO 21542?
  8. Klopt het dat er een nieuwe of aangepaste toegankelijkheidsnorm wordt ontwikkeld en dat deze in 2023 wordt ingevoerd? 
  9. Wordt dit ingevoerd naast de huidige toegankelijkheidstandaarden of komt dit in de plaats van de diverse toegankelijkheidstandaarden?

 (1) https://www.erasmusmagazine.nl/2022/11/16/kritiek-op-ontoegankelijkheid-langeveldgebouw-voor-mensen-met-functiebeperking/ 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.