Vragen van het lid Werner (CDA) aan de staatssecretaris van Cultuur en Media over de bescherming van deelnemers aan tv-programma’s zoals the Voice of Holland.

  1. Kent u het bericht ‘RTL legt the Voice stil na beschuldigingen seksueel grensoverschrijdend gedrag’? (1)
  2. In hoeverre is het ministerie van OCW door RTL op de hoogte gesteld van de beschuldigingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag en machtsmisbruik bij The Voice of Holland? Kunt u aangeven of het ministerie wordt betrokken bij het vervolg van dit proces en zo ja op welke wijze?
  3. Kunt u aangeven of het klopt dat kandidaten van The Voice of Holland strenge contracten moeten tekenen, maar in het contract geen afspraken worden opgenomen over het beschermen van de kandidaat in de werkrelatie tussen het jurylid en de kandidaat? Zo ja, waarom is dat? Zo nee, welke afspraken zijn er dan opgenomen? 
  4. Kunt u aangegeven op welke wijze kandidaten bij tv-programma’s zoals The Voice of Holland worden beschermd tegen seksueel overschrijdend gedrag en machtsmisbruik? Hoe zou er meer toezicht gehouden kunnen worden bij dergelijke werkrelaties? 
  5. Bent u het eens dat bij tv-programma’s waar kinderen kandidaat zijn zij extra beschermd dienen te worden, zoals deelnemers van The Voice of Holland Kids? Zo ja, op welke wijze gebeurt dit en op welke wijze kan dit volgens u worden verbeterd?
  6. Wat vindt u in het algemeen van het feit dat kandidaten van tv-programma’s zeer strenge contracten moeten tekenen met boetes die vaak als buitenproportioneel worden ervaren? Kan dit volgens u in de hand werken dat kandidaten overschrijdend gedrag minder durven te melden? 
  7. Bent u bereid in gesprek te gaan met de verschillende publieke en commerciële partijen om te onderzoeken of dit soort beschuldigingen breder spelen bij tv-programma’s en te bespreken hoe kandidaten in de toekomst beter kunnen worden beschermd? Zo ja, wanneer bent u dit van plan te doen en hoe wordt de Kamer hierover op te hoogte gehouden?

(1) https://nos.nl/artikel/2413158-rtl-legt-the-voice-stil-na-beschuldigingen-seksueel-grensoverschrijdend-gedrag

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.