Vragen van het lid Werner (CDA) aan de ministers voor Langdurige Zorg en Sport en van Economische Zaken en Klimaat over de uitzending van MAX vakantieman.
 

Vraag 1. Kent u de uitzending van MAX vakantieman van 4 juli 2023 (1), in het bijzonder het item ‘Mindervaliden betalen meer voor vakantie vanwege hulpmiddel’ (2)?

Vraag 2. Zo ja, wat vindt u hiervan?

Vraag 3. Deelt u het standpunt van het CDA dat mensen met een handicap in de eerste plaats gewone consumenten zijn die van te voren op de hoogte moeten zijn van de totale reis- of vakantiekosten?

Vraag 4. Vindt u dat reisorganisaties voldoende transparant zijn over de totale kosten die mensen met een handicap moeten betalen en of ze extra moeten betalen als zij een reisje boeken?

Vraag 5. Vindt u dat het de plicht is van reisorganisaties om te zorgen dat een persoon met een handicap autonoom kan reizen?

Vraag 6. Wat kunt u doen om te zorgen dat reisorganisaties meer transparantie betrachten bij het boeken van een reis als men een handicap heeft?

Vraag 7. Vindt u het eerlijk dat mensen met een handicap voor hulpmiddelen of vervoerskosten extra moeten betalen om op vakantie te kunnen gaan?

Vraag 8. Hoe verhoudt dit zich tot de Algemene Nederlandse Vereniging van Reisondernemingen (ANVR) voorwaarden? Wat mag er wel en wat mag er niet?

Vraag 9. Klopt het dat de ANVR voorwaarden niet gelden als Nederlandse touroperators reizen inkopen bij buitenlandse reisorganisaties?

Vraag 10. Zo ja, wat is dan de waarde van ANVR voorwaarden voor Nederlandse mensen met een handicap die een buitenlandse reis boeken?

Vraag 11. Wat vindt u ervan dat mensen met een handicap met de gevolgen worden geconfronteerd omdat Nederlandse reisorganisaties de voorwaarden omzeilen? Wat kunt u hieraan doen?

Vraag 12. Kunt u over het bovenstaande in overleg gaan met de ANVR organisatie en de Kamer informeren over wat de uitkomst hiervan is?

Vraag 13. Kunt u toelichten hoe bovenstaande problemen zich verhouden tot het Verenigde Naties (VN) verdrag (verbod op discriminatie) en tot het facultatief protocol?

 

(1) MAX vakantieman, 3 juli 2023, Oplichters actief op online boekingsplatforms (https://www.maxvakantieman.nl/aflevering/oplichters-actief-op-online-boekingsplatforms-maandag-3-juli-2023/

(2) MAX vakantieman, 4 juli 2023, Mindervaliden betalen meer voor vakantie vanwege hulpmiddel (https://www.maxvakantieman.nl/artikelen/nieuws/mindervaliden-betalen-meer-voor-vakantie-vanwege-hulpmiddel/

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.