Schriftelijke vragen van het lid Werner (CDA) aan de staatssecretaris Cultuur en Media over het bericht 'Boekenprogramma 'Brommer op zee' mocht toch doorgaan, maar dat hoorden de makers te laat'.

  1. Keek u ook wel eens naar het tv-programma 'Brommer op zee'?
  2. Bent u bekend met het bericht 'Boekenprogramma 'Brommer op zee' mocht toch doorgaan, maar dat hoorden de makers te laat'? (1)
  3. Kunt u zich vinden in de suggestie die in het artikel wordt gedaan, namelijk dat de NPO invloed uitoefent op de inhoud van programma's? Kunt u specifiek ingaan op de genoemde voorbeelden 'de NPO wilde én lange, inhoudelijke interviews met schrijvers, én gesprekken met lezers van de boekenclub' en 'zegt toenmalig netcoördinator van NPO2 Gijs van Beuzekom dat er meer interactie met de lezers moet komen'? Mag dit volgens de Mediawet?
  4. Wat is in deze casus uw reflectie op de verhoudingen tussen de NPO en de omroepverenigingen? 
  5. Wat voor soort contracten hadden medewerkers van het programma 'Brommer op zee'? 
  6. Wat vindt u ervan dat op 13 december jl. de NPO meldde dat er vanaf 5 februari 2023 tóch ruimte is voor negen nieuwe afleveringen van 'Brommer op zee', maar omdat meerdere redacteuren al nieuw werk hebben en ook de agenda’s van presentatoren Wilfried de Jong en Ruth Joos inmiddels vol zitten, die afleveringen er niet komen? 
  7. Hoe zouden volgens u omroepverenigingen moeten werken aan meer vaste contracten voor medewerkers? 
  8. Bent u bereid om, zoals besproken tijdens het wetgevingsoverleg Media van 28 november jl., dit voorbeeld mee te nemen in het gesprek met de NPO om te onderzoeken of papier en praktijk inderdaad niet hetzelfde zijn, en bij de uitwerking van de gewijzigde motie-Werner/Sjoerdsma over het succes van NPO-programma's niet afmeten aan kijkcijfers en marktaandelen (2)?

(1) https://www.volkskrant.nl/cultuur-media/boekenprogramma-brommer-op-zee-mocht-toch-doorgaan-maar-dat-hoorden-de-makers-te-laat~b9a74527/ 
(2) https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2022D52062&did=2022D52062

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.