Schriftelijke vragen van het lid Werner (CDA) aan de minister voor Langdurige Zorg en Sport over het bericht 'De Zonnebloem introduceert nieuw verkeersbord' (1). 

  1. Kent u het initiatief van de Zonnebloem?
  2. Wat vindt u ervan dat de Zonnebloem een nieuw verkeersbord introduceert als bewustwordingscampagne?
  3. Biedt het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) ondersteuning of participeert het ministerie in de campagne van de Zonnebloem of juist niet? En zo nee, waarom niet?
  4. Wat vindt u ervan dat 73% van de ondervraagden (N=3067) regelmatig uitstapjes aan zich voorbij laat gaan, omdat ze te veel problemen ervaren?
  5. Bent u bereid in overleg te gaan met de Zonnebloem om verder te onderzoeken waarom mensen met een handicap uitstapjes aan zich voorbij laten gaan omdat ze te veel problemen ervaren?
  6. Wat vindt u ervan dat 79% van de ondervraagden straten en wegen in de eigen woonwijk niet toegankelijk genoeg vindt?
  7. Bent u bereid dit probleem onder de aandacht te brengen bij gemeenten? 
  8. Zou het niet helpen betere eisen over toegankelijkheid in bouwregelgeving op te laten nemen, juist nu er veel meer moet worden gebouwd?
  9. Bent u, als coördinerend minister handicap, van mening dat er meer en betere toegankelijkheidseisen in bouwregelgeving moet worden opgenomen? Waarom wel of waarom niet?
  10. Bent u, als coördinerend bewindspersoon, bereid om hierover in overleg te gaan met de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening en de Tweede Kamer hierover te informeren?

(1) https://www.zonnebloem.nl/actueel/persberichten/2023/05/de-zonnebloem-introduceert-nieuw-verkeersbord 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.