Schriftelijke vragen van het lid Werner (CDA) aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht 'Deze drie 14-jarigen moeten voor hun moeder zorgen: 'Soms ben ik er wel klaar mee'' (1).

Vraag 1:
Kent u dit artikel en wat vindt u van de situatie die deze kinderen schetsen?

Vraag 2:
Vindt u dat deze jonge mantelzorgers voldoende worden herkend en erkend door gemeenten, zorgorganisaties en scholen?

Vraag 3:
Is er veel bekend over de gevolgen van het op jonge leeftijd mantelzorger zijn? Wordt hier onderzoek naar gedaan?

Vraag 4:
Onder welke wet vallen "jonge mantelzorgers": de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of de Wet op de jeugdzorg? Ziet u dat er vervolgens sprake kan zijn van tegengestelde vraagstukken en belangen?

Vraag 5:
Hebben gemeenten jonge mantelzorgers voldoende in het zicht? Zijn zij bij gemeenten bekend of kunnen zij zich ergens melden?

Vraag 6:
Komen jonge mantelzorgers in de knel, omdat zij worden geconfronteerd met de gebruikelijke zorg die wij elkaar bieden? Zijn hier cijfers of onderzoeken over bekend?

Vraag 7:
Is bekend hoeveel gemeenten in Nederland beleid of projecten hebben, specifiek voor jonge mantelzorgers?

Vraag 8:
Kan een jonge mantelzorger, een minderjarige mantelzorger, ook gebruik maken van mantelzorgondersteuning en de gemeentelijke cliëntondersteuner? Zo ja, waarom wel? Zo nee, waarom niet?

Vraag 9:
Zou u in overleg willen gaan met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) om gemeenten te stimuleren meer ondersteuning aan deze groep te bieden en dan specifiek de mentale gevolgen die jonge mantelzorgers op termijn kunnen ervaren?

(1) https://www.trouw.nl/zorg/deze-drie-14-jarigen-moeten-voor-hun-moeder-zorgen-soms-ben-ik-er-wel-klaar-mee~be582603/

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.