Schriftelijke vragen van de leden Werner en Inge van Dijk (beiden CDA) aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de minister voor Langdurige Zorg en Sport over het bericht ‘Engelse voetballer komt uit de kast, nu nog in Nederland’.

  1. Hebt u kennisgenomen van het bericht ‘Engelse voetballer komt uit de kast, nu nog in Nederland’? (1)
  2. Hoe beoordeelt u het feit dat profvoetballers een duidelijke onvoldoende geven aan de algemene homo-acceptatie (4,6) en die onder supporters (3,4)? (2)
  3. Hoe verhoudt zich dat tot het feit dat de meeste spelers aangeven persoonlijk weinig moeite te hebben met homoseksualiteit en homoseksuele medespelers?
  4. Hoe kan het dat in een homotolerant land als Nederland geen enkele (openlijk) homoseksuele mannelijke betaaldvoetbalspeler actief is?
  5. Onderkent u dat clubs, trainers en voetbalspelers zelf, van amateur- tot profniveau, een rol spelen in de bestendiging van de heersende culturen van symbolische uitsluiting van homomannen en in de mogelijkheden om deze cultuur te veranderen en toegankelijker te maken?
  6. Hebt u het boek van ex-tophockeyer Pepijn Keppel, ‘De laatste man’, gelezen?
  7. Deelt u de mening, dat zijn verhaal illustreert dat amateurvoetballers en tophockeyers in hun zelfbenoemde homo-acceptatie, de ervaren prevalentie van homonegativiteit en de weerstand tegen het sanctioneren van homograppen niet veel verschillen van profvoetballers, ondanks verschillen in context (de rol van fans) en sociaal-demografische kenmerken (opleidingsniveau)?
  8. Hoe beoordeelt u de aanpak van homonegatieve opmerkingen en/of grappen (door zowel spelers als supporters), in vergelijking met een zero tolerance-houding tegenover negatieve opmerkingen en/of grappen over huidskleur, etniciteit of geloofsovertuiging? (3)
  9. Bent u bereid in gesprek te gaan met de John Blankenstein Foundation om de acceptatie van homoseksuele sporters verder te bevorderen?

(1) https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5309211/groot-britannie-jake-daniels-blackpool-homoacceptatie-voetbal
(2) https://www.mulierinstituut.nl/publicaties/26139/homo-acceptatie-in-het-betaald-mannenvoetbal/
(3) https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/hoe-homovriendelijk-is-het-nederlandse-voetbal-als-ik-hoor-hoeveel-er-met-homo-wordt-gescholden-dan-is-er-weinig-veranderd~b02b7569/

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.