Vragen van het lid Werner (CDA) aan de Minister voor Langdurige Zorg en Sport over het bericht «Financiële situatie voor ouderenzorg onhoudbaar» (ingezonden 7 september 2023).

Vraag 1
Kent u het bericht «Financiële situatie voor ouderenzorg onhoudbaar»? (1)

Vraag 2
Deelt u de conclusie van BDO Accountants & Adviseurs dat ruim 200 zorgor-ganisaties in 2022 verlies leden? Waarom deelt u die conclusie wel of waarom niet?

Vraag 3
Klopt het dat dit een toename is van 40% in vergelijking met het jaar 2021?

Vraag 4
Wat vindt u van de waarschuwing die BDO geeft dat de kwaliteit van de ouderenzorg zal verslechteren als er niets verandert? Deelt u dit standpunt?

Vraag 5
Kunt u aangeven hoeveel procent meer zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) er worden ingehuurd in 2023 ten opzichte van 2022?

Vraag 6
Deelt u het standpunt van zowel de Noord-Nederlandse ouderenzorgorganisa-ties als van BDO dat de problemen te wijten zijn aan de stapeling van maatregelen?

Vraag 7
Wat vindt u van de opmerking van de Noord-Nederlands ouderenzorgorgani-saties dat «de veranderingen» te snel gaan?

Vraag 8
Zijn er regionale verschillen te zien tussen zorgorganisaties die in 2022 verlies leden? Komen zorgorganisaties die verlies lijden meer in de Randstad voor of in de regio?

Vraag 9
Leidt deze situatie ertoe dat ouderen (ruim 20.000) die op de wachtlijst staan, langer op de wachtlijst staan? Zijn hier regionale verschillen in waar te nemen?

 

(1) NOS, 3 september 2023, «Financiële situatie voor ouderenzorg onhoudbaar», https://nos.nl/l/2489197.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.