Schriftelijke vragen van de leden Werner en Van der Molen (beiden CDA) aan de staatssecretaris Cultuur en Media over het bericht 'Verliest De Mearmin haar status?'.

 1. Hebt u kennisgenomen van het bericht ‘Verliest De Mearmin haar status?’? (1)
 2. Klopt het dat u molen De Mearmin in Damwâld uit het rijksmonumentenregister wilt schrappen?
 3. Wat is de reden voor uw voornemen om de monumentenstatus van De Mearmin te laten vervallen?
 4. Klopt het dat molen De Mearmin in 2016 opnieuw is opgebouwd in buitenmuseum ‘De Sûkerei’ in Damwâld in overleg met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE)?
 5. Klopt het dat het Rijk subsidie heeft verleend voor de verplaatsing, de restauratie en het onderhoud van De Mearmin?
 6. Kunt u nader toelichten, wat u in verband met De Mearmin bedoelt met: ‘In zijn algemeenheid betekent het verplaatsen van een rijksmonument verlies van monumentale waarden en historische context’? Zijn de ouderdom, de cultuurhistorische betekenis en de industrieel-archeologische betekenis naar uw oordeel bij de verplaatsing van De Mearmin naar Damwâld verloren gegaan?
 7. Wat zijn de financiële gevolgen voor Stichting ‘De Sûkerei’ van het schrappen van de monumentenstatus van De Mearmin en de overgang naar een ander financierings- en instandhoudingsregime?
 8. Deelt u de mening dat de instandhouding van De Mearmin juist te danken is aan Stichting ‘De Sûkerei’ en dat het monumentenbeleid gericht dient te zijn op ondersteuning van eigenaars als deze stichting?
 9. Onderkent u dat molens de meest kwetsbare monumenten zijn, met houten  aandrijvingen en werktuigen, die constant goed en gedegen onderhoud vergen? Zo ja, op welke wijze wordt dit in uw beleid geborgd?
 10. Op welke wijze hebt u de Kamer geïnformeerd, dat de status van rijksmonument vervalt als een rijksmonument wordt verplaatst naar een buitenmuseum?
 11. Van welke rijksmonumenten die zijn verplaatst naar een buitenmuseum hebt u de monumentenstatus laten vervallen of bent u van plan die te laten vervallen?

(1) Nieuwsblad Noordoost-Friesland, 11 november 2022

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.