Schriftelijke vragen van de leden Werner en Agnes Mulder (beiden CDA) aan de ministers van Buitenlandse Zaken en voor Rechtsbescherming over het Nederlandse meisje Insiya, die 6 jaar geleden is ontvoerd naar India.

Vraag 1: 
Bent u bekend met de BNR-uitzending 'Nadia Rashid moet haar dochter al zes jaar missen: 'Met kerst wordt het erger''? (1) 

Vraag 2:
Kunt u aangeven welke acties er sinds mei 2022 zijn ondernomen om Insiya terug te laten keren naar Nederland?

Vraag 3: 
Welke toezeggingen over deze zaak heeft de president van India gedaan tijdens het staatsbezoek aan Nederland van 5 en 6 april 2022 en hoe is hier in de periode daarna door India uitvoering aan gegeven?    

Vraag 4:
Heeft de premier tijdens de G20-top in Bali gesproken met de minister-president van India? Zo ja, heeft de premier toen ook deze zaak aangekaart bij de Indiase premier? En zo nee, is er dan in ieder geval tussen de delegaties van beide landen gesproken over deze zaak? En wat waren de uitkomsten van deze gesprekken?    

Vraag 5:
Heeft u de indruk dat India serieus meewerkt en meedenkt om tot een oplossing te komen?

Vraag 6:
Hoe ziet het voortgangsproces rond de terugkeer van Insiya eruit; of moet worden geconcludeerd dat er op dit moment geen voortgang wordt geboekt? 

(1) Nadia Rashid moet haar dochter al 6 jaar missen: 'Met kerst wordt het erger' | The Friday Move - YouTube

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.