Vragen van de leden Westerveld (GroenLinks), Hijink (SP), Mohandis (PvdA), Werner (CDA) en Sylvana Simons (BIJ1) aan de minister voor Langdurige Zorg en Sport over het ratificeren van het facultatief protocol bij het VN-verdrag voor rechten van mensen met een beperking.

Vraag 1:
Kunt u zich de toezegging herinneren dat u voor het einde van het eerste kwartaal uitsluitsel zou geven over het ratificeren van het facultatief protocol van het VN-verdrag voor rechten van mensen met een beperking?

Vraag 2:
Kunt u binnen één week duidelijkheid verschaffen over de ratificatie van het VN-protocol?

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.