Schriftelijke vragen van het lid Werner (CDA) aan de staatssecretaris Cultuur en Media over het schrappen van jazz en wereldmuziek bij de NPO (1).

  1. Is bij u bekend dat de naamswijziging van Radio 4 naar 'NPO Klassiek' in de muziekwereld voor flinke commotie heeft gezorgd, nadat de nieuwe zendermanager aangaf dat jazz en wereldmuziek niet op dit kanaal thuishoren?
  2. Kunt u zich vinden in de observatie van Christiaan Weijts dat de overheid de infrastructuur ondersteunt rondom jazz en wereldmuziek middels het North Sea Jazz Festival, het BIM-huis en de conservatoria, maar niet het kanaal waarop het te horen is? 
  3. Bent u het eens met de suggestie die gedaan wordt in het artikel, namelijk dat de NPO invloed uitoefent op de programmering: 'de zenderbazen verwijzen naar de omroepen die ze beknotten'? Mag dit volgens de Mediawet?
  4. Hoe reflecteert u in deze casus op de verhoudingen tussen de NPO en de omroepverenigingen? 
  5. Welke rol hebben kijkcijfers/luisteronderzoeken gespeeld bij het besluit om de naam en programmering te wijzigen? 
  6. Bent u bereid om tijdens het gesprek met de NPO, zoals besproken tijdens het Wetgevingsoverleg Media van 28 november jl., te onderzoeken of papier en praktijk inderdaad niet hetzelfde zijn en om bij de uitwerking van de (gewijzigde) motie over 'het succes van NPO-programma's niet afmeten aan kijkcijfers en marktaandelen' (2) niet alleen aandacht te besteden aan televisie maar ook aan radio en dit voorbeeld daarin mee te nemen?

(1) https://www.nrc.nl/nieuws/2023/01/20/jazzrel-a4154796
(2) https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2022D52062&did=2022D52062 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.