Het CDA wil strengere eisen aan streamingdiensten als Netflix, Amazon Prime en Videoland, om de productie en zichtbaarheid van Nederlandse films, series en documentaires te versterken.

Vandaag debatteert de Tweede Kamer over een wetsvoorstel van staatssecretaris Uslu voor Cultuur en Media, waarin wordt vastgelegd dat streamingdiensten 4,5% van hun jaaromzet moeten investeren in Nederlandse series, films en documentaires.

Tweede Kamerlid Lucille Werner vindt dit wetsvoorstel een goede stap, maar wil het op een aantal punten aanpassen en aanscherpen. Zo wil ze dat niet alleen series, documentaires en films, maar in principe álle genres onder de investeringsverplichting kunnen vallen. "Omdat alle Nederlandse producties waardevol zijn", aldus Werner, die een amendement heeft ingediend waarmee bijvoorbeeld ook comedy, reality-tv, nieuws en actualiteiten voor de investeringsverplichting in aanmerking komen. 

Verder is Werner van mening dat bij producties de Nederlandse of Friese taal centraler moet komen te staan, de talen die we hier in ons land (her)kennen en voornamelijk spreken. Daarom stelt ze via een amendement voor om strengere taalvereisten in de wet op te nemen, om Nederlandse producties nog beter tot hun recht te laten komen. Het originele scenario moet voor 75% in het Nederlands of Fries zijn opgesteld en hoofdpersonages moeten zich voor 75% in het Nederlands of Fries uitdrukken.

Tenslotte wil Werner voorkomen dat onder de noemer van de investeringsverplichting Nederlandse/Friese scenario’s kunnen worden vertaald naar een andere taal, om vervolgens compleet anderstalige producties te realiseren. Ook wil ze verbieden dat de criteria (1) waaraan een productie moet voldoen op een dusdanige manier worden gecombineerd dat de Nederlandse/Friese taal die we hier spreken niet gehoord wordt. "Dus geen documentaire over onze molens of tulpen als onze taal niet te horen is. Taal is immers het belangrijkste kenmerk van ons land." Ook voor deze punten dient Werner een amendement in. 

(1) Een productie moet voldoen aan ten minste twee van vier criteria die verband houden met de Nederlandse of Friese taal en de Nederlandse cultuur:
1. de Nederlandse of Friese taal als voornaamste taal van de hoofdpersonages in een productie;
2. de Nederlandse of Friese taal als originele taal van het scenario;
3. een origineel Nederlands- of Friestalig literair werk;
4. de Nederlandse maatschappij (in brede zin), cultuur, politiek of geschiedenis als hoofdthema. 
In het voorstel van het CDA mogen criteria c en d niet worden gecombineerd.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.