Maurits von Martels, CDA-woordvoerder mobiliteit, wil dat de elektrische bakfiets voor het vervoer van grote groepen kinderen aan dezelfde soort veiligheidseisen gaat voldoen als de nieuwe Stint. Zijn voorstel voor een versneld onderzoek naar eisen en toezicht  op personenvervoer in elektrische bakfietsen of soortgelijke voertuigen werd door de minister ondersteund tijdens het debat donderdag.

Na het tragische ongeval in Oss besloot minister Van Nieuwenhuizen dat de Stint in huidige vorm niet zou terugkeren op de weg. Tegelijkertijd werden direct strengere (tussentijdse) toelatingseisen aangekondigd voor de categorie ‘Bijzondere bromfietsen’. De elektrische bakfiets, waar onder andere kinderdagverblijven veel kinderen tegelijk mee vervoeren, wordt echter nog steeds gezien en beoordeeld als een gewone fiets. Steeds meer kinderopvangorganisaties zijn nu overgestapt naar deze ‘fiets’, omdat de Stint tijdelijk de weg niet op mag en met extra regels te maken krijgt. Volgens Von Martels moet de minister daarom in actie komen en eisen voorleggen aan de Tweede Kamer.
               
Von Martels: “De grote verschillen aan veiligheidseisen en toezicht tussen de Stint en de elektrische bakfiets zijn niet uit te leggen. Het gaat namelijk om een zelfde soort voertuig waarmee groepen kinderen worden vervoerd. Ouders moeten er op kunnen rekenen dat dat zo veilig mogelijk gebeurt. Daarom vind ik het logisch om niet te wachten en nu stappen te ondernemen.”

De minister gaf eerder aan om de conclusies van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV), dat momenteel onderzoek doet naar de toelating van bijzondere voertuigen, af te wachten. Dat rapport wordt eind dit jaar verwacht. Volgens het CDA zijn de uitkomsten van dit onderzoek belangrijk, maar kan de minister tussentijds al aan de slag voor deze voertuigen.

Von Martels: “Dat kan bijvoorbeeld door een apart en versneld onderzoek naar veiligheidseisen, in plaats van te wachten op het OVV. Deze bakfietsen rijden nu ook gewoon rond met kinderen, dus hoe sneller hoe beter. Dat is in ieders belang.”

--

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat onder andere kinderdagverblijven groepen kinderen vervoeren met een elektrische bakfiets;

overwegende dat voor de elektrische bakfiets nauwelijks veiligheidseisen gelden en er bovendien nauwelijks sprake is van toezicht;

overwegende dat er uit de praktijk vragen zijn gerezen of de elektrische bakfiets een veilig alternatief is voor personenvervoer in de Stint;

overwegende dat het OVV onderzoek mogelijk nog lang op zich laat wachten en voor bijzondere bromfietsen een tussentijds toelatingskader is opgesteld;

van mening dat de extra veiligheidseisen aan de Stint niet mogen leiden tot onveiliger vormen van vervoer door kinderdagverblijven;

spreekt uit dat dat extra veiligheidsmaatregelen genomen moeten worden bij elektrische bakfietsen of soortelijke voertuigen indien uit de onderzoeken blijkt dat de veiligheidseisen op dit moment onvoldoende zijn;

verzoekt de regering vooruitlopend op de uitkomsten van het OVV rapport zo snel mogelijk een onderzoek te starten naar de veiligheid van en het toezicht op personenvervoer in elektrische bakfietsen of soortgelijke voertuigen en in kaart te brengen welke veiligheidseisen en toezicht eventueel noodzakelijk en mogelijk zijn;

en gaat over tot de orde van de dag.

Von Martels (CDA)
Dijkstra (VVD)

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.