Het CDA vindt het erg belangrijk dat de regio’s goed verbonden blijven met de grote steden en de stedelijke gebieden van Nederland. De leefbaarheid en economische groei van onze regio’s zijn immers sterk afhankelijk van een goede infrastructuur. Het CDA wil dat de gebieden buiten de Randstad goed in beeld blijven en zal er dan ook op toezien dat bij de verdeling van het geld de regio’s niet overgeslagen worden. Tijdens het najaarsoverleg over het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) ging CDA woordvoerder Maurits von Martels daar uitgebreid op in.

Volgens Von Martels eten Noord Holland, Utrecht en Flevoland het meeste uit de MIRT-ruif. Zij hebben de meeste projecten lopen en de investeringen zijn daar het hoogst, ruim 9 miljard. Maar deze regio’s dragen daar zelf wel het minst aan bij, slechts 9%. Dat staat in schril contrast met de overige provincies in de rest van het land. Daar wordt tot 68% door de regio’s zelf bijgedragen. Het CDA vindt die verhouding te scheef, en wil dat een hogere eigen investering vanuit de regio wordt beloond met een hogere MIRT-bijdrage.

Filebestrijding en verkeersveiligheid
De speerpunten in het beleid van de minister van Infrastructuur en Waterstaat zouden filebestrijding en verkeersveiligheid moeten zijn, wat het CDA betreft. Von Martels: “Het extra geld voor infrastructuur dat het nieuwe kabinet kan besteden, heeft wat ons betreft maar één centraal doel: filebestrijding! De reden is heel simpel: als we dat niet doen staan we over een korte tijd allemaal hopeloos in de file. Het tweede speerpunt is de verkeersveiligheid. Want het verbeteren van de verkeersveiligheid is een continu proces waar constant aan moet worden gewerkt. Dát is het kader waarbinnen het CDA verwacht dat de minister zal opereren.”

In het Regeerakkoord worden al een aantal wegen genoemd, zoals de A4, A7, en A15 in de Randstad. Maar ook de verkeersaders van en naar het zuiden, oosten en noorden: de A1, A2, A12, A28 en A58. Het CDA ziet graag per genoemde weg een concrete planning tegemoet. Ook heeft Von Martels de minister verzocht om met een integraal actieplan tegen files te komen.


Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.