Na lang aandringen van CDA en D66 lijkt er nu toch zicht op een coulanceregeling voor automobilisten van 75 jaar en ouder, die door problemen bij het CBR onterecht thuis zaten zonder rijbewijs. Minister Van Nieuwenhuizen heeft aangegeven dat zij hoogstwaarschijnlijk nog een jaar kunnen doorrijden zonder keuring en verlenging van hun rijbewijs. Het gaat om een tijdelijke oplossing voor de problemen die al langere tijd spelen bij het CBR.
 
Ouderen die willen blijven rijden moeten na hun 75e een nieuw rijbewijs en een gezondheidsverklaring aanvragen. Ze moeten medisch gekeurd worden om te kunnen bepalen of het nog wel veilig is dat ze de weg op gaan. Door problemen bij het CBR zijn de wachttijden inmiddels echter zo opgelopen, dat veel 75-plussers nu zonder rijbewijs zitten. Door deze rijbewijzen maximaal een jaar te verlengen hoopt minister Van Nieuwenhuizen dat het CBR voldoende tijd krijgt om orde op zaken te stellen. Het CDA wil eerst zeker weten dat alle seinen voor een coulanceregeling op groen komen te staan, zodat er voor de korte termijn een oplossing is. Hoe de regeling er precies uit komt te zien, laat de minister nog voor het zomerreces weten.
 
CDA-Kamerlid Maurits von Martels: “Een coulanceregeling zou de rust kunnen brengen waar iedereen zo om vraagt. Niet alleen bij de duizenden gedupeerden, maar ook bij de medewerkers van het CBR zelf. Aan hun inzet wordt niet getwijfeld, maar zij staan momenteel voor een onmogelijke opgave. Het CBR heeft de afgelopen jaren haar eigen kwetsbaarheid georganiseerd met alle gevolgen van dien.“
    
Voor een structurele oplossing is er echter meer nodig en is een andere kijk gewenst, aldus Von Martels. “Uit onderzoek in verschillende Europese landen is namelijk niet gebleken dat het in landen met een verplichte keuring op basis van leeftijd beter is gesteld met de verkeersveiligheid van de oudere bestuurders. Dat was al in 2011 voor het SVOW de reden om te adviseren om de leeftijdsgebonden keuring af te schaffen. Mocht dat gebeuren, dan is het wel van belang dat er een alternatief systeem komt dat de verkeersveiligheid en het medisch beroepsgeheim borgt. Zo’n alternatief zou veel problemen kunnen verhelpen en een deel van de oplossing vormen, zonder dat je aan verkeersveiligheid inboet.”
 
Minister Van Nieuwenhuizen heeft tijdens het debat positief gereageerd op de motie van het CDA en aangegeven te willen onderzoeken of deze verplichte keuring ook daadwerkelijk kan worden afgeschaft. Dinsdag stemt de Tweede Kamer hier nog over.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.