“Wij kunnen waardering opbrengen voor het Strategisch Plan Verkeersveiligheid, maar vinden het echt niet nodig om op meer onderzoek of een risicoanalyse te wachten. We weten immers al welke bewezen effectieve maatregelen nodig zijn.” Dat zei CDA-woordvoerder verkeersveiligheid Maurits von Martels tijdens een debat over dit onderwerp.
 
Als voorbeeld noemde hij het weer op orde brengen van de verkeershandhaving. “En laten we inzetten op het afmaken van de infrastructuur waar we in de jaren ’90 zoveel succes mee hebben geboekt: o.a. vrij liggende fietspaden op alle 50 km/uur wegen; goed ingerichte 30 km/uur- gebieden en het obstakel vrij maken van alle fietspaden. Voor dit soort maatregelen is een risicoanalyse overbodig en kan meteen daadkracht getoond worden!”
 
Elektrische fietsen
Het CDA maakt zich zorgen over het toenemend aantal opgevoerde elektrische fietsen in ons land. Men weet dat het gebeurt, maar het is niet bekend hoe groot dit probleem is. Op vragen van het CDA hierover gaf de minister alleen aan de vinger aan de pols te willen houden, maar dat vindt von Martels niet genoeg. Hij riep de minister op om in kaart te brengen hoe groot het probleem is en wat de oorzaken zijn, zodat beter kan worden beoordeeld of extra maatregelen noodzakelijk zijn.
 
Snorfiets
In januari heeft de Kamer von Martels’ motie aangenomen om spoedig een wetsvoorstel voor te leggen waarbij het dragen van een helm verplicht wordt voor snorfietsers. Wanneer verwacht de minister het ontwerpbesluit naar de Kamer te sturen, wilde von Martels weten. Hij wees de minister er op dat een overgangsperiode niet te lang zou moeten duren omdat snorfietsers en verkopers van helmen sinds januari van dit jaar aan kunnen zien komen dat de helmplicht eraan komt.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.