Voor het MKB is kredietverlening van groot belang. Maar de kredietverlening door banken aan het MKB is hard achteruit gegaan. 45% van de aanvragen van het kleinbedrijf voor financiering en 27% van de aanvragen van het middenbedrijf is niet toegekend. Het CDA wil de kredietverlening aan het MKB op gang helpen. 

Daarom hebben Eddy van Hijum en Agnes Mulder een wetsvoorstel voor kredietunies ingediend, dat Agnes Mulder nu voortzet met Henk Nijboer (PvdA). In een kredietunie werken bedrijven en ondernemers samen: ze stoppen geld in een pot en kunnen daaruit leningen geven aan ondernemers. Vanwege de ingewikkelde regels en het strenge toezicht zijn er nog maar weinig van dit soort mooie initiatieven in ons land. De initiatiefwet moet dit veranderen. Sinds 1 januari 2016 is de wet in werking getreden.

Ook wil het CDA de “tante Agaath-regeling” opnieuw invoeren voor MKB-bedrijven. Deze regeling maakt het voor familieleden en (oud-)ondernemers tijdelijk aantrekkelijker om risicodragend kapitaal in een MKB-onderneming te steken.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.