19 april 2023

Agnes Mulder kondigt vertrek uit Tweede Kamer aan

Beste CDA’er,

 

Ruim tien jaar geleden kreeg ik vanuit Drenthe de vraag of ik namens het CDA naar Den Haag wilde gaan om een stem te zijn voor onze mooie regio. Nu krijg ik opnieuw de vraag om mij in te zetten voor het Noorden. Deze keer vanuit ondernemend Noord-Nederland. Daarmee komt een einde aan twintig jaar als volksvertegenwoordiger in Provinciale Staten van Drenthe, de gemeenteraad van Assen en de Tweede Kamer.

 

Ik ben dankbaar dat ik mij die jaren heb mogen inzetten voor onze inwoners, organisaties en ondernemers. Dat ging van klimaat en energie, vrouwenrechten in Afghanistan en Iran, gedupeerden van mijnbouw in Groningen, Drenthe, Twente en Limburg tot inwoners van het door oorlog getroffen Oekraïne.

 

Vanuit een hele andere rol verwacht ik vanuit het maatschappelijk middenveld een bijdrage te blijven leveren aan de samenleving. Voldoende werkgelegenheid in de regio is een rode draad geweest tijdens mijn Kamerlidmaatschap. Zo heb ik gewerkt aan het behoud van banen in Emmen nadat Philips Lighting aankondigde te vertrekken, gepleit voor meer ruimte voor het MKB en het initiatief genomen om Europees geld voor waterstof naar Groningen en Drenthe te krijgen ter compensatie voor de dalende werkgelegenheid omdat het Groninger gasveld terecht wordt gesloten voor de veiligheid van de inwoners.

 

Vanaf 1 juni ga ik mijn kennis en ervaring als directeur VNO-NCW MKB Noord inzetten voor een bloeiende vereniging met hart en ziel voor mijn thuisregio. Met mijn ervaring binnen en buiten de politiek verwacht ik bij te dragen aan de vitaliteit van het Noorden. Daarbij blijf ik vanuit verbinding zoeken naar oplossingen voor de vragen die bij ons spelen.

 

Mijn werk als Kamerlid heb ik alleen kunnen doen door het vertrouwen, de steun en inspiratie van heel veel kiezers en partijgenoten en de samenwerking met vele mensen internationaal, nationaal, provinciaal en lokaal. Daar ben ik hen enorm dankbaar voor.

 

Ik ga dus weer terug naar mijn regio, want daar kom ik weg. En daar kijk ik erg naar uit.

 

Hartelijke groet,

 

Agnes Mulder

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.