De uitspraak van VVD-leider Rutte tijdens een verkiezingsdebat, dat er in Groningen wel een kerncentrale gebouwd kan worden, heeft voor heel veel onrust gezorgd in Groningen. Om die onrust weg te nemen heeft het CDA een motie ingediend, samen met D66, waarin wordt opgeroepen geen kerncentrale in Groningen te bouwen, onder andere vanwege het gebrek aan draagvlak in dit aardbevingsgebied.

CDA-woordvoerder energie Agnes Mulder: “Wij zien een toekomst voor kernenergie in onze energie-mix, en we zien dat er in verschillende provincies ook al belangstelling voor is. Groningen is juist goed op weg om voorloper te worden in de Groene Waterstofeconomie. Onze premier weet dit en ik vind het daarom onbegrijpelijk dat hij lichtvoetig Groningen aanwijst. Wie met Groningers praat, die weet ook dat veel mensen nog volop te kampen hebben met schade door de gaswinning en de versterking van hun woning. Een nieuwe kerncentrale is op dit moment gewoon niet aan de orde.”
 
Niet alleen de bewoners, ook het bestuur van de provincie heeft duidelijk aangegeven geen kerncentrale in hun provincie te willen en niet mee te zullen werken aan de realisatie daarvan.

De motie is ingediend tijdens het debat over de Tijdelijke Wet Groningen op donderdag 4 maart, en kan rekenen op voldoende steun van een meerderheid in de Tweede Kamer.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.