19 januari 2023

Inzet voor Iran

Sinds de Mahsa Amini protesten in Iran treedt het Iraanse regime ongekend hard op tegen eigen burgers. De demonstranten strijden voor vrouwenrechten. Het is onacceptabel dat het Ayatollah-regime zo wreed met zijn eigen bevolking omgaat. Iedere vrouw hoort het recht en de vrijheid te hebben om haar eigen keuzes te maken. Zij moeten kunnen rekenen op onze steun. Op deze pagina vind je een overzicht van de inzet van CDA Tweede Kamerlid Agnes Mulder voor de vrouwen in Iran.

Debat Raad Buitenlandse Zaken 5 oktober

Tijdens het debat heeft Agnes Mulder met D66 een motie ingediend die het kabinet oproept om te pleiten voor persoonsgerichtesancties via het Europese Magnitsky-sanctieregime tegen de Iraanse overheidsfunctionarissen en andere betrokkenen die verantwoordelijk zijn voor het geweld tegen demonstranten. 

Ook heeft bijna de volledige Tweede Kamer het kabinet opgeroepen om op de Europese Top te pleiten voor een gezamenlijke verklaring waarin de gruwelijke daden van het Iraanse regime keihard worden veroordeeld. En om een onafhakelijk onderzoek te laten doen naar de dood van Mahsa Amini.

Notaoverleg mensenrechtenbeleid 20 oktober

De minister heeft toegezegd zich in te spannen voor een onafhankelijk onderzoek naar de dood van Masha Amini. Daarnaast heeft Agnes aangedrongen op onafhankelijk onderzoek naar de grote gevangenisbrand. De minister heeft toegezegd ook daarvoor te pleiten in internationale kringen. 

Dat Iran na hun hardhandige optreden tegen vrouwen die demonstreren voor gelijke rechten, nog in de VN-commissie voor de Status van de Vrouw, met het bevorderen van gendergelijkheid als doel, was niet serieus te nemen. Daarom heeft Agnes namens de minister verzocht zich in te zetten voor de verwijdering van Iran uit die commissie. 

Schriftelijk overleg 14 november

Via het schriftelijk overleg heeft de CDA-fractie de minister gevraagd naar de stand van zaken met betrekking tot het verwijderen van Iran uit de VN-Commissie voor de Status van de Vrouw en het in Europees verband sancties opleggen aan personen en bedrijven in Iran.

Begroting 24 november 

Op het moment dat de begroting Buitenlandse Zaken werd behandeld, was Iran nog steeds onderdeel van eerdergenoemde VN-commissie. Daarom diende Agnes een motie in die het kabinet verzocht binnen de VN te pleiten voor de verwijdering van Iran uit deze Commissie. Per 14 december is Iran verwijderd uit de commissie. 

Debat Raad Buitenlandse Zaken 8 december

Op 8 december is de eerste demonstrant geëxecuteerd. Dat gaat door merg en been en is ongehoord. Daarom heeft Agnes de minister van Buitenlandse Zaken verzocht de ambassadeur van Iran op het matje te roepen. De ambassadeur is op 15 december ontboden door de minister. 

Ook heeft Agnes in het debat gevraagd om een helder statement van Nederland en de Europese Unie richting Iran en aangedrongen op een nog steviger Europees sanctiepakket. 

Petitie Comité regime change in Iran 13 december

Agnes Mulder heeft op 13 december de petitie van het Comité regime change in Iran om de afschuwelijke situatie in Iran onder de aandacht te brengen in ontvangst genomen. 

Protest Initiatiefgroep Amsterdam 15 december

Op 15 december heeft Agnes Mulder gesproken bij het protest van de Initiatiefgroep Amsterdam bij de Tweede Kamer tegen het Iraanse regime. 

Petitie Comité regime change in Iran 20 december

Het Comité regime change in Iran heeft de alle leden van de commissie buitenlandse zaken, waaronder Agnes Mulder, gevraagd om een 'politiek sponsorship' van politieke gevangenen in Iran aan te gaan. 

Manifestatie tegen het Iraanse regime 21 december

Op 21 december heeft Agnes Mulder een speech gehouden bij de manifestatie tegen het Iraanse regime bij de Tweede Kamer. 

Motie Iraanse Revolutionaire Garde 22 december

Op 22 december heeft de Tweede Kamer een motie van onder andere Agnes Mulder aangenomen die het kabinet oproept er in Europees verband voor te pleiten dat de Iraanse Revolutionaire Garde (IRG) op de internationale lijst met terroristische organisaties wordt geplaatst. Daarmee wordt het voor de IRG moeilijker om internationaal te opereren. 

Oproep fractievoorzitters 6 januari

Op 6 januari riep CDA-fractievoorzitter Pieter Heerma het kabinet met negen collega's van andere partijen op om vrijheidslievende Iraniërs te blijven steunen. 'Geen enkele overheid heeft het recht van haar burgers religieus gedrag te eisen dat die burgers niet willen vertonen. Het Iraanse regime treedt universele mensenrechten en vormt met zijn militaire activiteiten ook een dreiging voor de internationale veiligheid. Daarom moeten we grotere druk uitoefenen op dit regime.' 

Lees het opiniestuk hier.

Zwaardere sancties 9 januari

Op 9 januari ging Agnes Mulder bij NPO Radio 1 programma Dit is de Dag in gesprek met Midden-Oostendeskundige aan de Universiteit van Amsterdam Paul Aarts over welke sancties Nederland en de Europese Unie aan het Iraanse regime moeten opleggen. In dat gesprek heeft Agnes ervoor gepleit om de Revolutionaire Garde als geheel te sanctioneren zodat zij niet vrij door Europa kunnen reizen en hun tegegoeden in Europa worden bevroren. 

Kijk het gesprek hier terug. 

Revolutionaire Garde 19 januari

Tijdens het debat over de Europese Raad Buitenlandse Zaken op 19 januari heeft Agnes Mulder opnieuw de nadrukkelijke wens van het CDA herhaald om de Revolutionaire Garde als terroristische organisatie te bestempelen. De minister heeft daarop uitgesproken de Revolutionaire Garde in Europees verband harder aan te pakken. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.