10 januari 2023

Kamervragen over het voedsel- en medicijntekort in Nagorno-Karabach

Schriftelijke vragen van de leden Agnes Mulder (CDA) en Ceder (CU) aan de minister van Buitenlandse Zaken over het bericht dat Nagorno-Karabach kampt met een tekort aan voedsel en medicijnen door wegblokkade.

 

Vraag 1: 
Bent u bekend met het bericht dat Nagorno-Karabach kampt met een tekort aan voedsel en medicijnen door de blokkade van de Lacin-corridor? (1)

 

Vraag 2:

Deelt u de zorgen van de Armeense regering dat de blokkade kan leiden tot een humanitaire crisis in Nagorno-Karabach? 

 

Vraag 3: 

Welke extra inspanningen kan Nederland en de Europese Unie nemen om Nagorno-Karabach humanitair bij te staan? Is het mogelijk om een luchtbrug te openen naar de Nagorno-Karabach enclave om de toevoer van voedsel en medicijnen veilig te stellen?   

 

Vraag 4:

Klopt het dat de Europese Unie en de Verenigde Staten er bij Azerbeidzjan op aan hebben gedrongen de corridor weer veilig te stellen voor vrij en veilig verkeer van personen en goederen? Zo ja, wat was de reactie van Azerbeidzjan? 

 

Vraag 5: 

Welke andere mogelijkheden heeft Nederland om Azerbeidzjan er toe te bewegen de Lacin-corridor weer toegankelijk te maken?  

 

Vraag 6:

Welke milieuorganisatie is verantwoordelijk voor de blokkade van de Lacin-corridoren wat is de status van deze organisatie in Azerbeidzjan? Heeft deze organisatievaker dergelijke acties ondernomen? 

 

Vraag 7: 

Wat is de reden dat de aanwezige Russische militairen de Lacin-corridor niet veiligstellen?

 

Vraag 8: 

In hoeverre is de verhouding tussen Rusland en Armenië veranderd sinds het uitbreken van de oorlog in Oekraïne?   

 

Vraag 9: 

Deelt u de opvatting van de indieners dat de Europese Unie en de Verenigde Naties een grotere rol in de regio moeten gaan spelen om tot duurzame vrede in de zuidelijk Kaukasus te komen? Zo ja, hoe kan dit worden vormgegeven? 

 

Vraag 10: 

Is het een optie om een nieuwe EU-waarnemingsmissie te starten in de buurt van het gebied van de Lacin-corridor? 

 

(1) Nagorno Karabach kampt met tekort aan voedsel en medicijnen door wegblokkade, NOS (10 januari 2023)

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.