De Tweede Kamer heeft het presidium opgeroepen een parlementaire enquête te starten naar de gang van zaken rondom de gaswinning in Groningen. Dat gebeurde via een motie, die door alle partijen in de Tweede Kamer wordt gesteund. In een parlementaire enquête kunnen betrokkenen verplicht en onder ede worden gehoord en kan publieke verantwoording worden afgelegd.

 
In de enquête moet centraal staan hoe de overheid is omgegaan met de risico's van de gaswinning in Groningen. De overheid heeft jarenlang volstrekt te weinig oog gehad voor de risico's van de gaswinning. Die winning heeft tal van aardbevingen in het winningsgebied veroorzaakt, waardoor duizenden huizen en andere gebouwen beschadigd zijn en versterkt moeten worden.


Woordvoerder energie Agnes Mulder ondertekende de motie namens het CDA.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.