Europa Dichtbij:

Op deze pagina vindt u de uitgaven van 'Europa Dichtbij', een boekwerk dat ik een aantal keer per jaar uitgeef. In 'Europa Dichtbij' wordt de aandacht gevestigd op verschillende thema's binnen Nederland en Europa, zoals de kansen voor Nederland door de Europese interne markt, de kracht van de Europese regio's op het gebied van innovatie en de 'zilveren economie' als reactie op de grensoverschrijdende vergrijzing in Europa.

Nr. 35: Go Global - Act Local 

Download NIEUW!

Nr. 34: Prisma 'PS LetMEbe'

Download 

Let the Stars Shine-expositie uitgave

Download 

Nr. 33 Radiocolumns: het jaar rond

Download 

Nr 32. Biobased: the next steps

  Download  

Nr. 31 Let the Stars Shine - Engaging Citizens in the EU

  Download 

Nr. 30 The Road to the Valley - Start-up en Scale-up in de EU

  Download 

Nr. 29 Towards ideal growing conditions for the BioEconomy

  Download   

Nr. 28 Schijnwerpers op de stad (Cities in the spotlight)

Download     

Nr. 27 Drempels weg - Europese interne markt: volop kansen voor Nederland

Download  

Nr. 26 Samen uit de crisis: West-Brabant en Zeeland in de Biobased Economy
 Download   

Nr. 25 Voor groen, groei en banen - Lambert van Nistelrooij (uitgave 25)
 Download

Nr. 24 Slimme Specialisatie: Biobased Economy - De biobased delta als innovatief supercluster    
 Download

Nr. 23 Smart specialisation: Connecting European top performers (English)
 Download

Nr. 22 Slimme specialisatie: Europese toppers verbinden (Nederlands)
 Download

Nr. 21 On the move
 Download

Nr. 20 Investeren in de regio
 Download

Nr. 19 Europese structuurfondsen 2014-2020: Een toekomstperspectief
Geen digitale uitgave

Nr. 18 Ontwikkelingssamenwerking: Nieuwe aanpak voor Europa en Nederland
 Download

Nr. 17 Vergrijzing en krimp: Kansen voor jong en oud in de 'zilveren economie'
 Download

Nr. 16 Energie en klimaat: Naar Kopenhagen en verder
Geen digitale uitgave

Nr. 15 Brabanttuin: opmaat naar culturele hoofdstad
Geen digitale uitgave

Nr. 14 Europese waarden en normen: Regionale indentiteit en interculturele dialoog    
Geen digitale uitgave

Nr. 13 Regio's aan zet - Naar een nieuwe Europees regionaal beleid voor Nederland
 Download

Nr.12 A new regional policy: Innovative ideas for the post 2013 reform
Geen digitale uitgave

Nr. 11 Klimaatverandering: Een zaak voor iedereen
 Download

Nr. 10 Europa dichterbij: Focus op verandering
Geen digitale uitgave

Nr. 9 Het platteland in verandering: Bouwstenen voor een vernieuwde aanpak Regionaal Plattelandsbeleid    
Geen digitale uitgave

Nr. 8 Wegwijs in een nieuw regionaal beleid in Nederland en de Europese Unie 2008-2013  
 Download

Nr. 7 Creatieve industrie: Recept voor groei
 Download

Nr. 6 Energie is 'hot'
 Download

Nr. 5 Handleiding EU regionaal beleid in Nederland
 Download

Nr. 4 Vergrijzing: Kans of bedreiging
Geen digitale uitgave

Nr. 3 Making innovation visible
 Download

Nr. 2 Van Halderberge tot Deurne: Europese referendumcampagne
Geen digitale uitgave

Nr. 1 Regionaal beleid revisited 
Geen digitale uitgave

Publicaties Hand-outs

Hier vindt u onlangs gepubliceerde hand-outs, kleinere boekwerken, programma's of flyers:

Hand-outs
Hand-out Voor Groen, Groei en Banen + Slimme Specialisatie Kaart Nederland
 Download

Folder 'Cohesiebeleid en Nederland
 Download

Folder 'Een nieuw Cohesiebeleid voor banen en groei in Europa'
 Download

CorDAad - Nieuwsbulletin Landelijke CDA Senioren
 Download

Actie Noord-Beveland voor Lambert van Nistelrooij
 Download

Hoe ver staat Europa af van Ouderen?
 Download

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.