20 november 2017

Europese Innovatie Top: van kennis naar kassa

In de week van 27 november tot 1 december organiseer ik samen met een aantal parlementsleden en Knowledge4Innovation de '9de Europese Innovatie Top' in en rond het Europees Parlement in Brussel. Tijdens de meer dan 30 deelsessies spreken eurocommissarissen, EP-Leden en vertegenwoordigers van bedrijven en kennisorganisaties over het toekomstig EU-innovatiebeleid.

2017 is een belangrijk jaar voor innovatie: we staan aan de vooravond van de discussie over de nieuwe EU meerjarenbegroting na 2020. In roerige tijden (zoals Brexit en fundamentele technische verschuivingen op tal van gebieden) is het belangrijk dat er in de volgende EU meerjarenbegroting voldoende middelen voor innovatie beschikbaar blijven. Dit moet gebeuren via het 'Negende Kaderprogramma voor Onderzoek en Innovatie' (de opvolger van Horizon 2020). Verder is het van belang dat we nog beter gebruik gaan maken van de synergiën met de EU-fondsen voor regionaal beleid. Zo zetten we meer Europese kennis om in producten en diensten; efficiënter van kennis naar kassa. Hiermee creëren we hoogwaardige werkgelegenheid in Europa en behouden we ons economisch gewicht in de wereld. Nederland, met onder andere de 'Slimste Regio' ter wereld, maakt goed gebruik van deze EU-innovatiegelden en heeft hierbij dus veel te winnen.

Tijdens de top staat de 'EU Top 50 Millennial Start-up competition' centraal. Europa's 50 beste jonge onderzoekers, innovators en start-ups presenteren op 28 november hun ideeën en ontdekkingen voor het oplossen van uitdagingen op gebieden als gezondheid en life-science, agrofood, bio-, nano-, neurotech, ict, nieuwe materialen en productie technologieën, energie en klimaat, transport, ruimtevaart, veiligheid, creativiteit en onderwijs. Wilt u hierbij aanwezig zijn? U bent van harte welkom. Er zijn beperkt plaatsten beschikbaar. U kunt uw interesse kenbaar maken via lambert.vannistelrooij@ep.europa.eu 

Voor meer informatie kunt u ook even hier kijken.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.