02 juni 2019

Americas Competitiveness Exchange, Puerto Rico

Van 18 tot 25 mei nam ik namens het Europees Parlement deel aan de high-level Americas Competitiveness Exchange in Puerto Rico, Verenigde Staten.

ACE is een initiatief van de Organization of American States (OAS) en het Inter-American Competitiveness Network (RIAC), ondersteund door de Amerikaanse overheid. Het werkbezoek was gericht op het creëren van verbindingen tussen ongeveer 50 vooraanstaande vertegenwoordigers uit politiek, bedrijfsleven en wetenschap uit Amerika en daarbuiten. Doel is het bevorderen van internationale en regionale partnerschappen, het stimuleren van handel en investeringen en het versterken van innovatie en concurrentiekracht. 

De deelnemers bezochten incubators- en accelerators op het eiland, en andere initiatieven om ondernemerschap te versterken. Hernieuwbare energie, ICT, (medisch) toerisme, slimme steden en de luchtvaart waren thema’s, die tijdens dit werkbezoek aan de orde kwamen. 

Onder de deelnemers bestond daarnaast veel interesse voor de manier waarop de Europese Unie innovatie en concurrentiekracht bevordert. Ook werden contacten gelegd voor samenwerking binnen het nieuwe Horizon Europe programma.

Na de verkiezing van Tom Berendsen als Europarlementariër ben ik in de gelegenheid mijn ervaring in de EU te delen met partijen in Nederland, de Europese unie en daarbuiten. Onlangs ben ik in 2018 benaderd door het Ministerie van Economische Zaken van de Verenigde Staten, in verband met mijn kennis over regionale ontwikkeling in Europa. Zij werken samen met de OECD, met name binnen de zogenoemde Slimme Specialisatie, een aanpak in regionale ontwikkeling waarin Europa voorop loopt. Het ACE netwerk komt twee keer per jaar een week bijeen in een van de lidstaten van de OAS. In Puerto Rico namen afgevaardigden uit 21 OAS lidstaten deel.

Het belang van een territoriale aanpak bleek heel duidelijk uit dit werkbezoek. Puerto Rico, recent getroffen door zowel een hevige orkaan als financiële turbulentie, heeft bij de wederopbouw goed gekeken naar zijn sterke punten en daarop de focus gelegd. Net zoals we dat in Europa doen met onze Regionale Innovatie Strategieën (RIS3). Zo bleek dat het gebied door zijn geografische ligging, de Amerikaanse regelgeving en het feit dat de bevolking tweetalig is, uitermate geschikt is voor het onderhouden van vliegtuigen. Lufthansa Technik vestigde zich daarom onlangs op het eiland met een grote basis. En dat trekt weer andere bedrijven uit de luchtvaartsector aan. Het verbinden van onze Europese aanpak met de aanpak van andere regio's in de wereld biedt nog onontgonnen kansen. Daar moeten we in de toekomst versterkt op inzetten.

De volgende bijeenkomst vindt plaats in Chili in de maand november. Ook de komende jaren zal ik aan de bijeenkomsten deelnemen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.