19 juli 2018

Bezoek China: Samenwerking Europese en Chinese regio’s versterken

Van donderdag 12 juli tot en met donderdag 19 juli ben ik samen met de URBAN Intergroup van het Europees Parlement op werkbezoek naar China geweest. Samen hebben wij de steden Shenzhen, Shanghai, Beijing en Zhengzhou aangedaan.

Het Europees Parlement heeft het initiatief genomen om de wereldwijde urbanisatie als thema te nemen. China kent een enorme verstedelijking. De diversiteit van de Europese steden vormt een belangrijk leerpunt voor China. Veel van deze Chinese steden hebben levendige tweelingen met hun tegenhangers in Europa en spelen een sleutelrol in het World Cities 2-programma. Via dit programma hebben meer dan 200 Chinese experts trainingen gevolgd over het aanpakken van verstedelijkingsuitdagingen. Via mijn gastdocentschap ‘Urbanisatie: EU en China’ aan de Normal University Beijing draag ik zelf mijn steentje bij.

Een uitgebreid foto- en reisverslag vindt u op mijn Facebook-pagina.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.