27 september 2018

EVP-hoorzitting: cohesiebeleid blijft de hoeksteen van de EU

Op woensdag 26 september organiseerde ik de publieke hoorzitting ‘Cohesion Policy post 2020:  Investments and solidarity in the context of the new EU budget'. Tijdens deze hoorzitting debatteerden  ministers, beleidsmakers en stakeholders over de verbeteringen die nodig zijn in het nieuwe cohesie beleid. Denk hierbij aan het beter benutten van de synergiën tussen de Innovatie -en Regiofondsen, en een verhoogde zichtbaarheid van de behaalde resultaten.

In maart 2018 hebben de Leden van het Europees Parlement overweldigend gekozen voor een cohesiebeleid als hoeksteen van de EU. Het door de Europese Commissie voorgestelde budget van ruim 390 miljard euro geeft hieraan invulling.

Een volledige impressie vindt u in het filmpje hier.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.