10 juli 2019

Nieuwe publicatie 'Go Global, Act Local': Wim van de Donk ontvangt het eerste exemplaar

Tussen 2004 en 2019 publiceerde ik 35 uitgaves in de reeks ‘Europa Dichtbij’. In elke uitgave ging ik dieper in op belangrijke Europese onderwerpen: bijv. de bio-economie, innovatie, klimaat of EU-communicatie. Afgelopen week presenteerde ik mijn laatste publicatie. In deze editie, getiteld, ‘Go Global – Act Local’ ga ik dieper in op meerlagig-bestuur en Smart Regions, Cities en Dorpen: hoe kunnen de verschillende lagen van de overheid het beste inspelen op de uitdagingen van nu? Samen met 17 verschillende experts gaan wij in op de volgende twee vragen:

  1. Wat zijn de sleutelfactoren voor een succesvol bestuur van Slimme Regio’s, Steden, Dorpen in Europa?
  2. Wat kan de bijdrage van de Europese Unie zijn om de kloof met de burgers te dichten en zo beter bestuur te leveren?

Er ontstaat een nieuw speelveld. Met onze vertegenwoordiging op alle beleidsniveaus is het CDA bij uitstek in staat om multi-level governance vorm en inhoud te geven. Het komt nog te veel voor dat het Rijk vanuit Den Haag zaken claimt, die al lang in Brussel zijn geregeld of op de rol zijn gezet. Met de wereldwijde uitdagingen is betere samenwerking en afstemming tussen het lokale, regionale, nationale en Europese geboden. Mijn boek levert een aanzet voor debat, essentieel om betere resultaten te leveren en het vertrouwen van burgers te behouden en terug te winnen.

Commissaris van de Koning van Noord-Brabant, Wim van de Donk, ontving op 25 juni 2019 in Brussel het eerste exemplar. U kunt deze publicatie hier terugvinden.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.