11 oktober 2018

Persbericht: Commissie regionale ontwikkeling verwerpt de vrije handen van lidstaten in Performance Reserve

Op dinsdag 9 oktober verwierp de Commissie regionale ontwikkeling in het Europees Parlement het voorstel van de Commissie voor de proeffase van het hervormingsinstrument voor de hervorming voor de periode 2018 - 2020. Het voorstel bood de mogelijkheid voor de lidstaten om een ​​deel van de prestatiereserve in het kader van de Europese structuur- en investeringsfondsen te gebruiken.Dit geld zou dan gaan naar een ​​breed scala aan structurele hervormingen in plaats van specifieke programma's in het kader van het cohesiebeleid die hun doelstellingen hebben bereikt.

"We begrijpen de meerwaarde van structurele hervormingen voor het stimuleren van innovatie, investeringen en groei. De Europese Commissie heeft onlangs de begroting van het structurele hervormingsprogramma met 80 miljoen verhoogd (248 miljoen euro in totaal)  en het Europees Parlement heeft dit voorstel volledig gesteund", zegt Lambert van Nistelrooij, EPP-coördinator in de Commissie regionale ontwikkeling.

Het voorstel van de Europese Commissie dat de Commissie REGI vandaag verwierp, ging echter veel verder, waardoor de mogelijkheid bestond om geld uit de prestatiereserve te nemen voor een zeer breed scala aan structurele hervormingen, waarvan de meeste geen verband hielden met het cohesiebeleid. De prestatiereserve moet worden toegewezen aan de programma's en prioriteiten, die goed hebben gepresteerd en hun doelen hebben bereikt. Het nieuwe voorstel kwam niet overeen met het prestatieoriëntatiebeginsel van het cohesiebeleid 2014-2020. Bovendien heeft de Commissie een nieuw voorstel ingediend voor 25 miljard euro in de periode na 2020, dat niet meer aan het cohesiebeleid zal worden gekoppeld."

Daarom heeft de REGI-commissie in het Europees Parlement voor de eerste keer in haar geschiedenis het huidige Commissievoorstel verworpen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.