04 januari 2018

Radiocolumn: Hallo, hier Peking

Onlangs ontving ik van de Faculteit voor System Science van de Beijing Normal University het verzoek om gastprofessor te worden voor stedelijke ontwikkeling. Aanleiding zijn waarschijnlijk mijn opleiding als geograaf, mijn optreden in het Europees Parlement en mijn relatie met Brabant. Om de achtergronden van het verzoek nader te onderzoeken ben ik in de week voor Kerstmis in Peking op bezoek gegaan. Het resultaat is een benoeming voor drie jaar, waar ik veel zin in heb.

De Beijing Normal University is één van de meest vooraanstaande universiteiten in China. Zij wordt geconfronteerd met een ongekende drang naar verstedelijking aan de oost- en zuidkust. Deze snelle groei zorgt voor nieuwe rijkdom in miljoenensteden, die wel erg veel op elkaar lijken. Veel flats, hoge glazen kantoorgebouwen en grote wegen domineren het beeld. Deze uniformiteit staat in schril contrast tegenover de eigenheid van de belangrijkste Europese steden. Zo ontdekten ook de ‘cityplanners’ die afgelopen jaren door alle Chinese provincies naar Europa waren gestuurd.

Waarom is men bij mij terecht gekomen? Na mijn opleiding als geograaf, met planologie als tweede vak, ben ik geïnteresseerd gebleven in de planning van regio’s en steden, in de ruimtelijke ordening. De lokale en regionale omstandigheden bepalen immers in belangrijke mate de mogelijkheden van overheden om via sturing in te spelen op de nieuwe uitdagingen van economie en samenleving. Europa heeft ruime ervaring met de aanpak van veel hiermee samenhangende vraagstukken. Dit is ook de kern van mijn boek Schijnwerpers op de stad, Cities in the spotlight’, dat ik in 2015 heb uitgebracht vanuit mijn werkterrein in Brussel: stedelijke en regionale ontwikkeling.

Het belang van mijn relatie met Brabant hangt samen met het netwerk, dat afgelopen decennia op initiatief van de provincie in China is opgebouwd. In de provincie Jiangsu met 80 miljoen inwoners hebben de grootste vijf Brabantse steden elk een zusterstad, elk met hun eigen specialisaties. Van pharma in Oss, logistiek in Tilburg, automotive in Helmond tot cultuur en agrifood in Den Bosch. Ik heb er zin in om ook aan de versterking van dit netwerk mijn bijdrage te mogen leveren.

U kan altijd mijn volledige column lezen of het audiofragment beluisteren. Nieuwsgierig naar andere columns van mij? Klik dan hier.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.