29 juni 2018

Smart cities: essentiële motoren van groei innovatie

Op donderdag 28 juni sprak ik op de IoT Tech Expo World Series Amsterdam over ‘Smart Sustainable Cities’.

Meer dan 70% van de Europeanen woont in steden en stedelijke regio’s. Dit zijn essentiële motoren van groei en innovatie. Tot nu toe gold echter: hoe groter de steden, hoe groter de uitdagingen op het gebied van bereikbaarheid en leefbaarheid. Met de  uitrol van 4g en 5g netwerken kunnen sensoren op grote schaal kansen bieden voor de verbetering van de publieke dienstverlening, de bereikbaarheid en het behalen van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen. In Nederland trekken gemeenten en universiteiten samen op bij het slimmer maken van de steden. Steden zoals Amsterdam en Eindhoven zijn koplopers in Europa en worden hierin ook volop gesteund vanuit Europa. Het onlangs afgeschafte geoblocking zorgt ervoor dat mensen in alle Europese steden dezelfde diensten kunnen gebruiken als thuis. Zo zijn ze ook in het buitenland ‘slimmer’, beter geïnformeerd over wat er om hen heen gebeurt.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.