proposal02d
02 juli 2018

Uitnodiging: 'PSletMEbe'-foto expositie en symposium 9 juli 2018

Op 13 december 2006 heeft de United Nations het Verdrag inzake de rechten van personen met een Handicap CRPD)aangenomen. Dit was het startpunt voor een langdurige strijd om deze rechten ook daadwerkelijk te implementeren.

Ik ben verheugd om te mogen aankondigen dat ik samen met Stichting Prisma, het Nederlands Instituut voor Zorg, Huisvesting en Welzijn een unieke inkijk mag geven in het dagelijks leven van mensen met een verstandelijke beperking.

De foto-tentoonstelling "PSLetMEbe" zal plaatsvinden in het Europees Parlement in Brussel van 9 tot 13 juli 2018, de officiele opening vindt plaats op maandag 9 juli om 17.00. Op maandag 9 juli organiseer ik ook het symposium 'Turning rights into reality'. Het volledige programma vindt u hier.

Deze expositie en symposium zullen de ervaringen met de Conventie in het dagelijks leven begeleiden en tot uiting brengen.

Geinteresseerden kunnen zich aanmelden via lambert.vannistelrooij@europarl.europa.eu

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.