10 december 2017

CDA Alphen-Chaam voor een lager OZB tarief voor bedrijven

Het CDA vecht al jaren voor een beter OZB tarief voor bedrijven.

Tijdens de algemene beschouwingen over de begroting 2018 heeft het CDA wederom aangegeven, dat wij voor een gelijke verdeling van de OZB opbrengsten zijn tussen woningen en bedrijven.

 

In de raadsvergadering van  7 december 2017 kwam het college met een voorstel voor vaststelling van de belastingtarieven 2018 waaronder de OZB voor woningen en bedrijven.

De raad was in de begrotingsvergadering van november akkoord gegaan met een OZB stijging van 1% zowel voor woningen als bedrijven.

In het voorstel zagen wij dat de WOZ waarde van de woningen met € 64.000.000, = was gestegen.

De  WOZ waarde van de bedrijven was gedaald met € 15.000.000, =

Bij bestudering van deze cijfers bleek dat de stijging van de waarde van de woningen en de daling van de waarde van de bedrijven kwam door de afname van het aantal bedrijven. Het betreft hier voornamelijk agrarische bedrijven. Ongeveer 50 bedrijven zijn omgezet naar woningen.

Het totale aantal bedrijven is gedaald.

 

Zonder aanpassing van de systematiek moeten minder bedrijven de totale OZB voor bedrijven opbrengen. Met de bedrijven die overgeheveld zijn naar woningen wordt dan  geen rekening gehouden.

Hypothetisch gesteld:   “Stel dat 1 bedrijf overblijft, dan betaalt dit  bedrijf  de gehele OZB voor  bedrijven , want de totale opbrengst mag immers niet dalen”.

Dit kan alleen maar als het tarief voor bedrijven meer stijgt dan wordt afgesproken. 

In het voorstel van het college daalde het OZB tarief voor woningen  met ruim 4%.

Het tarief voor bedrijven steeg met meer dan 4%.

Het CDA vindt dit niet redelijk en eerlijk.

 

In de raadsvergadering van 7 december jl. hebben wij een alternatief gepresenteerd.

Wij hebben voor een juiste  berekening  de WOZ waarde van de 50 bedrijven  gecorrigeerd. 

Het bedrag  afgetrokken bij de woningen en bijgeteld bij de WOZ waarde van de bedrijven. De  overgehevelde bedrijven mogen  pas het volgende jaar mee  tellen voor het WOZ bestand woningen.

Het tarief voor bedrijven stijgt dan slechts met  het afgesproken tarief van 1%  ten opzichte van het tarief in 2017.

Aangezien de woningen in waarde  zijn gestegen zijn, daalt  het  tarief voor woningen, maar komt netto neer op een het afgesproken tarief van 1% stijging.

Verantwoordelijke wethouder van Dijk complimenteerde het CDA zich zo goed in deze materie verdiept te hebben. Hij gaf aan dit zelf (nog) niet zo gedaan te hebben, maar hij ontraadde de raad het amendement van het CDA.

Groot was onze verbazing dat vervolgens zowel de oppositie maar ook onze coalitiepartner GBA het amendement niet wilde steunen.

Het gevolg zou zijn dat de tarieven voor bedrijven onevenredig zouden stijgen.

Zou het de oppositie en het GBA niet uitmaken hoeveel OZB onze inwoners en bedrijven moeten betalen?

Het CDA blijft strijden voor een eerlijke en evenwichtige verdeling van zo laag mogelijke lasten voor  bedrijven en woningen. 

Op verzoek van het CDA is het voorstel niet aangenomen. De wethouder gaat opnieuw rekenen en zal in de volgende raadsvergadering van 2018 komen met een nieuw voorstel.

U mag van ons verwachten dat wij dit kritisch blijven volgen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.