08 augustus 2023

CDA weer in de coalitie van Alphen-Chaam?

CDA weer in de coalitie van Alphen-Chaam?

Het is alweer een een paar weken geleden dat GBSV de stekker uit de coalitie heeft getrokken. Vanaf het begin was duidelijk dat voor het CDA een sleutelrol was weggelegd voor de nieuw te vormen coalitie. Namens het bestuur en de fractie hebben Ton Braspenning en Lammert Westra de eerste constructieve gesprekken gevoerd met de informateur (Nico van Mourik). Naast deze gesprekken zijn ook 1:1 gesprekken gevoerd met de andere partijen om de wederzijdse pijnpunten te bespreken. Dit alles heeft geresulteerd in een advies van de informateur. Zie het onderstaand persbericht.

Tijdens de achterbanvergadering (alleen voor de leden) zullen het  bestuur en de fractie een nadere toelichting geven op het gelopen proces tot nu alsmede op de afwegingen die zijn gemaakt. Uiteraard wordt het op prijs gesteld als de achterban ook input levert voor de formatiebesprekingen. Één ding is zeker; de formatie is geen vanzelfsprekendheid. Er zijn wel degelijk nog een aantal essentiële punten waarover de partijen van mening verschillen en die vragen om consensus.

PERSBERICHT

Gisterenavond bood informateur Nico van Mourik in een besloten vergadering zijn advies aan bij de fractievoorzitters van de gemeente Alphen-Chaam. Na het vallen van de coalitie heeft hij in gesprekken met alle fracties de mogelijkheden verkend. Hij heeft hiertoe 16 gesprekken gevoerd met fracties. Zijn advies: de gesprekken tussen GBA, CDA en de VVD bieden de grootste kans tot een coalitieakkoord te komen.

Werken aan een nieuw coalitieakkoord

Heleen van Rijnbach (o.a. oud-burgemeester Etten-Leur) start binnenkort als formateur. Zij begeleidt de fracties bij de onderhandelingen. De komende tijd moeten door de partijen een aantal belangrijke keuzes worden gemaakt om tot een coalitieakkoord te komen.De beoogde coalitiepartijen hopen tot een akkoord te komen met een breed-politiek bestuurlijk draagvlak. Daarom heeft Nico van Mourik ook geadviseerd om ook de andere fracties te betrekken bij de totstandkoming van het akkoord.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.